Milieu- en mensenrechtenactivisten Ilham Rawoot uit Mozambique, James Otto uit Liberia en Rene Pamplona uit de Filippijnen gaan dinsdag 4 juni in debat met Kamerleden over de straffeloosheid van mensenrechtenschendingen door activiteiten van multinationals en financiële instellingen, zoals Shell en ING.
Home - Actueel - Mensenrechten - Persuitnodiging: Kamerleden en activisten in debat over straffeloosheid mensenrechtenschendingen

Persuitnodiging: Kamerleden en activisten in debat over straffeloosheid mensenrechtenschendingen

In Zambia voert ActionAid actie voor eerlijke mijnbouw en bescherming van mijnbouwgemeenschappen. © Kadir van Lohuizen/NOOR voor ActionAid
© Kadir van Lohuizen / NOOR voor ActionAid


Activiteit
: Debat “The road to fair, sustainable supply chains and access to justice”
Datum: Dinsdag 4 juni 11:30-13:00 (deuren open vanaf 11:00)
Locatie: Nieuwspoort, Den Haag

Kamerleden en activisten in debat over straffeloosheid mensenrechtenschendingen

Amsterdam, 28 mei 2019 – Milieu- en mensenrechtenactivisten Ilham Rawoot uit Mozambique, James Otto uit Liberia en Rene Pamplona uit de Filippijnen gaan dinsdag 4 juni in debat met Kamerleden over de straffeloosheid van mensenrechtenschendingen door activiteiten van multinationals en financiële instellingen, zoals Shell en ING.

In veel gevallen gaat het om mensenrechtenschendingen verbonden aan de olie- en gaswinning of palmolieproductie, zoals landroof, uitbuiting of vernietiging en vervuiling van de leefomgeving. De mensenrechtenverdedigers uit Mozambique, Liberia en de Filippijnen zien hoe het dagelijks leven en de toekomst van gezinnen, dorpen, hele gemeenschappen hierdoor wordt ontwricht. Zonder dat de getroffenen ergens kunnen aankloppen om hun recht te halen.

Rawoot, Otto en Pamplona willen een bindend VN-verdrag Bedrijfsleven en Mensenrechten. Dit is een verdrag dat de mensenrechten, arbeids- en milieurechten in grensoverschrijdende productieketens vastlegt. Met dit VN-verdrag kunnen multinationals wél verantwoordelijk worden gehouden. De totstandkoming van dat verdrag krijgt momenteel in de Europese Unie nog weinig steun. Daarom toeren de mensenrechtenverdedigers door Europa om te getuigen wat er nu gebeurt in hun land.

In Nederland vragen zij Kamerleden welke oplossingen die voor ogen hebben in aanloop naar het Tweede Kamer debat over internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op 20 juni. De discussie met de met de leden van de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt gemodereerd door Kathleen Ferrier, voormalig Kamerlid van het CDA en professor mensenrechten. De organisatie is in handen van een alliantie van Nederlandse NGO’s *. Aansluitend aan het debat is er een lunch en er is een fototentoonstelling met foto’s van topfotograaf Kadir van Lohuizen.

Noot voor de redactie:

Journalisten zijn welkom het debat bij te wonen. Voor aanmelding en meer informatie neem contact op met persvoorlichter Elliaa Jutte van ActionAid, elliaa.jutte@actionaid.org, 06 26365284

Voor vragen of interviews met mensenrechtenverdedigers neem contact op met persvoorlichter Saskia Gaster van Milieudefensie, 06 51171518

Korte bio mensenrecht- en milieuverdedigers:
Ilham Rawoot uit Mozambique – voormalig journalist voor o.a. Al Jazeera, The Guardian werkt nauw samen met lokale gemeenschappen in Mozambique om mensenrechtenschending door fossiele brandstofwinning aan te pakken, inclusief het grootschalige gasproject in het noorden van Mozambique waar bedrijven als Exxon, Shell en BP bij betrokken zijn.

James Otto uit Liberia – onderzoekt de sociale, economische en milieugevolgen van o.a. palmolieproductie waarvoor jaarlijks 0,7% van Liberia’s bossen worden verwoest. Hij maakt zich samen met lokale bewoners hard voor een duurzaam grondstoffenbeleid waarbij hun mensenrechten worden gerespecteerd.

Rene Pamplona uit de Filippijnen – komt al jaren op voor de rechten van inheemse bevolking in de Filippijnen door het documenteren van verwoesting van hun leefomgeving en mensenrechtenschendingen gelinkt aan mijnbouw en agribusiness-activiteiten. Hij heeft onlangs de Alex Soros Foundation prijs gewonnen voor zijn werk.

* De organiserende alliantie van Nederlandse NGO’s bestaat uit ActionAid, Milieudefensie, IUCN NL, en SOMO die zich samen met andere Nederlandse organisaties in Nederland en internationaal inzetten voor het VN Mensenrechtenverdrag voor bedrijven, oftewel het ‘bindend verdrag mensenrechten en bedrijfsleven’. Dit verdrag, waaraan sinds 2014  wordt gewerkt bij de Verenigde Naties, heeft als doel om mensenrechtenschendingen door bedrijven tegen te gaan en te voorkomen. Het moet ook  de barrières voor getroffenen tot eerlijke rechtspraak wegnemen. Binnen de alliantie bestaat er een brede expertise over schendingen door bedrijven in ketens wereldwijd en de oplossingen die dit tegengaan.