Home - Actueel - Noodhulp - Rapport: ActionAid’s Feminist Approach to Protection in Emergencies

Rapport: ActionAid’s Feminist Approach to Protection in Emergencies

Terwijl het aantal humanitaire rampen toeneemt, groeit het besef dat vrouwen en meisjes er onevenredig hard door getroffen worden. Genderdiscriminatie en ongelijkheid maakt hen extra kwetsbaar.

Het aantal vrouwen en kinderen dat wereldwijd in een humanitaire crisis verkeert, wordt geschat op 64,3 miljoen. Expliciete interventies om de rechten van deze vrouwen te beschermen zijn dan ook hoognodig. Ondertussen zijn vrouwen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – regelmatig het slachtoffer van geweld, uitbuiting en mishandeling. Door direct te handelen naar dit risico, kunnen noodhulpverleners een belangrijke rol hebben bij hun bescherming. De ervaring leert immers dat gender-gerelateerd geweld toeneemt bij een ramp. Desondanks krijgt dit onderwerp nog altijd onvoldoende aandacht.

Het (langetermijn) succes van noodhulp valt en staat met de betrokkenheid van nationale actoren. Desondanks ontvangen lokale vrouwenorganisaties slechts een fractie van het beschikbare budget voor noodhulp. Ook worden vrouwen nauwelijks betrokken bij de besluitvorming. Hierdoor krijgen ze onvoldoende gelegenheid om programma’s (gericht op bescherming) te leiden, structureel invloed uit te oefenen of betrokken te zijn bij de verdeling van beschikbare middelen.

ActionAid stimuleert vrouwelijk leiderschap bij noodhulp. Zo bieden we weerstand aan hardnekkige genderdiscriminatie en de beperkingen waarmee vrouwen kampen, vooral tijdens rampen. Een crisis kan daarmee een katalysator zijn voor structurele veranderingen, en diepgewortelde ongelijkheden aanpakken, zo erkent ook de WLCBP.

Het is revolutionair in het internationale noodhulpsysteem dat vrouwen de besluitvoering, representatie, technische en de financiële aspecten van noodhulp op zich nemen. Deze wereld wordt doorgaans door mannen gedomineerd.