Home - Actueel - Noodhulp - ActionAid 1e organisatie met gecertificeerde aanpak van noodhulp

ActionAid 1e organisatie met gecertificeerde aanpak van noodhulp

Goed nieuws! ActionAid is de eerste internationale organisatie is met een onafhankelijke, gecertificeerde aanpak bij noodsituaties. We voldoen aan alle eisen van de Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS). Het naleven van de normen van de CHS staat garant voor de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van noodacties.
Luijah: Wereldvrouw in Kenia
ActionAid geeft vrouwen de leiding voor, tijdens en na rampen. Die aanpak werd al meerdere malen bekroond. © Alice Oldenburg/ActionAid

Wereldwijd komen er steeds meer (klimaat)rampen, crisissen en conflicten voor. Ook de gebieden waar ActionAid werkt, worden hier in toenemende mate door getroffen. Mensenrechtenschendingen nemen hierdoor toe, en vrouwen worden vaak onevenredig getroffen. Bovendien hebben vrouwen minder toegang tot hulpmiddelen en zijn ze vaak niet betrokken bij belangrijke besluitvorming. Zelfs in noodteams zijn vrouwen ondervertegenwoordigd.

Vrouwen de leiding

ActionAid legt bij noodhulp de focus op leiderschapsvaardigheden van vrouwen: een centrale pijler van onze human rights-based approach. Zo werken we tegelijk aan het versterken van de positie van vrouwen. We ondersteunen hen de leiding te nemen en geven hen een actieve rol bij humanitaire acties. Ook versterken we lokale organisaties en burgerbewegingen, met name organisaties die door vrouwen worden geleid.

Een aanpak die voldoet aan de hoogste eisen

ActionAid’s aanpak wordt erkend door de CHS Alliance’s Humanitarian Quality Assurance Initiative (HQAI). De Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS) stelt de zelfbeschikking van mensen die leven in armoede en noodsituaties voorop. Dit stimuleert benaderingen die leiden tot het versterken van lokale gemeenschappen.

Door te voldoen aan de negen basisnormen van de CHS zorgt ActionAid ervoor dat gemeenschappen bij noodsituaties worden gewezen op hun rechten en betrokken worden bij de hulp. Door de normen van de CHS na te leven, verbeterde  ActionAid de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van noodacties.

Kansen om onze noodhulp te verbeteren

De ActionAid Global Group – bestaande uit 17 ActionAid-kantoren – vroeg de erkenning aan bij de CHS. Een onderzoek van de HQAI maakte deel uit van dit proces. Het daarop volgende rapport liet ActionAid’s sterke punten zien, maar ook waar ruimte is voor verbetering.

Zo presteerden we sterk op onze commitment om de noodhulp die we verlenen te baseren op goede communicatie, participatie en feedback. Daarbij is het wel van belang dat we stilstaan bij hoe we dit goed kunnen vastleggen om geleerde lessen op te volgen bij toekomstige acties.

Natuurlijk gaan we aan de slag met de aanbevelingen. Zo zijn we gestart met een reeks CHS-webinars en de betekenis van de erkenning. Daarnaast starten we met een training over verantwoordingsplicht, waardoor we meer medewerkers in dienst hebben met verantwoording als expertise.

Een standaard werkwijze

In Haïti hebben we een programma dat op basis van de CHS-normen werkt aan voedselzekerheid. Samen met een partnerorganisatie geven we voorlichting over de CHS, ActionAid’s werkwijze en gender-specifieke kwesties. Ook zorgen we voor verantwoordingsmechanismen, zoals bezwarenprocedures.

Een blik op te toekomst

ActionAid wil graag meer aandacht voor de CHS-normen, die gaan over zowel humanitaire als ontwikkelingshulp. Door grote spelers, zoals overheden, op de CHS-normen te wijzen, willen we hen aansporen om ook de CHS-normen te implementeren.