Home - Actueel - Mensenrechten - Oproep aan minister Kaag voor ambitieuze inzet bij onderhandelingen Mensenrechtenverdrag

Oproep aan minister Kaag voor ambitieuze inzet bij onderhandelingen Mensenrechtenverdrag

Organisaties zoals ActionAid, Milieudefensie, SOMO, WO=MEN en Both Ends, verschillende Nederlandse volksvertegenwoordigers en betrokken burgers roepen minister Kaag op om zich ambitieus in te zetten bij de onderhandelingen voor het bindende VN verdrag mensenrechten en bedrijfsleven. De onderhandelingen zullen volgende week in Genève plaatsvinden.

Politieke betrokkenheid van de Europese Unie (EU) en haar lidstaten is hoognodig om ervoor te zorgen dat dit verdrag daadwerkelijk bijdraagt aan het beschermen van de rechten van vrouwen, mensen en de planeet, en zorgt voor een oplossing voor de obstakels waar slachtoffers tegenaan lopen bij het halen van hun recht. Het is tot nu toe onduidelijk of de EU deze verantwoordelijkheid zal nemen tijdens de onderhandelingen in Genève aanstaande oktober.

Specifiek vragen wij minister Kaag:
• Om binnen de EU Raadswerkgroep te pleiten voor een proactieve, ambitieuze EU-inzet tijdens de onderhandelingen in Genève, die er op gericht is respect voor mensenrechten door het bedrijfsleven af te dwingen, en toegang tot recht voor slachtoffers te vergroten. Dit houdt in een actieve deelname aan de inhoudelijke sessies in Genève, náást het geven van een opening en closing statement.
• Wanneer de EU er niet in slaagt om tot een gezamenlijke positie te komen voor het verdrag, als Nederland verantwoordelijkheid te nemen door in de onderhandelingen actief in te zetten op maatregelen die respect voor mensenrechten door bedrijven en toegang tot recht voor slachtoffers vergroten.
• Om zich hard te maken voor participatie van het maatschappelijke middenveld tijdens de onderhandelingen.

Dit verdrag biedt een oplossing voor de gemeenschappen die al decennialang kampen met mensenrechtenschendingen, zoals vervuiling, landroof, discriminatie en de erbarmelijke arbeidsomstandigheden aan de onderkant van vele internationale productieketens. Wij hopen daarom dat de minister gehoor geeft aan onze oproep.