Home - Actueel - Vrouwenrechten - Feminists Unite! on tour: fotorapportage

Feminists Unite! on tour: fotorapportage

Tijdens de Feminists Unite! tour gingen mensenrechtenverdedigers en gedupeerden van grensoverschrijdend gedrag door multinationals uit Zambia, Zuid-Afrika en Guatemala op bezoek bij gedupeerden en activisten in Groningen en Limburg om ervaringen uit te wisselen en de Nederlandse regering op te roepen om zich proactief en positief in te zetten voor een van die oplossingen, namelijk het bindend VN-verdrag Mensenrechten en Bedrijfsleven. Kijk snel verder om te zien hoe het er deze week aan toe ging.
 
Juvience Chalwe van de Green & Justice organisatie in Zambia geeft een interview tijdens de busrit naar Leermens, Groningen voor onze eerste uitwisseling met de Groninger Bodum Beweging en de Onveiligheidsregio.

 

Eerste halte: Leermens, Groningen

Juvience en Goodbye uit Zambia en Geisselle uit Guatemala komen in Leermens aan en gaan meteen in gesprek met gedupeerden van gaswinning in Groningen over gedeeld leed én strategieën om schade door mijnbouwbedrijven te stoppen. Geiselle uit Guatemala: “We worden allen getroffen: gemeenschappen worden niet geconsulteerd, rechten niet gerespecteerd. We strijden allemaal om ongrijpbare multinationals verantwoordelijk te stellen maar als individu staan we machteloos.”  Na de uitwisseling gaan we samen op tour door het bevingsgebied rond Leermens om de schade door gaswinning met eigen ogen te zien. Herkenbare ervaringen voor de activisten uit Zambia die soortgelijke problemen zien in gemeenschappen in de copper belt. Als afsluiting bezochten we de gasraffinaderijen. Samen sterk voor verandering!
 
 
Activisten van de Groninger Bodum Beweging en de Onveiligheidsregio laten de gasraffinaderij zien aan Geiselle uit Guatamala
 
Groepsfoto met leden van de Groninger Bodum Beweging en Onveiligheidsregio, Goodbye van ActionAid Zambia, Juvience van Green & Justice Zambia, Geisselle van ActionAid Guatamala en medewerkers van ActionAid Nederland.

Tweede halte: Feminists Unite against Bad Business

ActionAid pleit voor een feministisch VN Verdrag bedrijfsleven en mensenrechten om ervoor te zorgen dat er rekening gehouden wordt met de specifieke gevolgen van bedrijfsactiviteiten op vrouwen en vrouwenrechten gewaarborgd worden. Overal ter wereld staan mensen op de barricades om hun recht te behalen tegenover machtige multinationals die hun land vervuilen en afpakken, aardbevingen veroorzaken, arbeidsrechten schenden en mensen uitbuiten. En overal ter wereld ondervinden mensen dezelfde machteloosheid en onrecht wanneer deze multinationals ongestraft hun gang kunnen blijven gaan. Vrouwen in ontwikkelingslanden worden onevenredig hard getroffen. Want als kinderen ziek worden door vervuild water, kan de vrouw niet werken. Wij zien de ondemocratische, onzichtbare en illegitieme macht van multinationals als een feministisch probleem dat aangepakt moet worden. Deze boodschap deelden wij, tegelijk met een terugkoppeling over de uitwisseling in Leermens tijdens “Feminists Unite against Bad Business.”

 
In Groningen stad organiseerden we het Feminists Unite against Bad Business evenement. Hier vertellen Geisselle uit Guatemala en Derwin uit Groningen over het belang van de VN om voor een internationale oplossing te zorgen.

Derde stop: Mijnmuseum in Kerkrade, Limburg

In Kerkrade gingen Juvience, Goodbye en Geisselle in gesprek met voormalige mijnwerkers en vakbondsleden die verantwoordelijk waren voor een goede transitie tijdens de mijnsluitingen in de provincie Limburg.

 
Na een uitwisseling met voormalige mijnwerkers en vakbondsleiders over het belang van een exit-strategie bij mijnsluitingen, bezochten we met z’n allen het mijnmuseum van Kerkrade.

Vierde halte: Den Haag

In Den Haag organiseerden we een ludieke stunt om aandacht te vragen voor de brief die we aan Minister Kaag stuurden met de oproep aan Nederland om zich actief en ambitieus in te zetten tijdens de vijfde onderhandelingen voor een bindend verdrag bedrijfsleven en mensenrechten. Mahir Alkaya van de SP, Kirsten van den Hul van PvdA en Isabelle Diks van GroenLinks kwamen langs om hun steun te betuigen en de brief te ondertekenen. Er kwam luid en duidelijk van de groep de oproep: “Give Lady Justice a hand, demand a binding treaty business and human rights!”

 
Kamerlid Mahir Alkaya ondertekent de brief aan Minister Kaag met de oproep dat Nederland zich actief en ambitieus moet inzetten tijdens de vijfde onderhandelingen voor het bindend verdrag bedrijfsleven en mensenrechten.
 
Kamerlid Isabelle Diks ondertekent de brief aan Minister Kaag met de oproep dat Nederland zich actief en ambitieus moet inzetten tijdens de vijfde onderhandelingen voor het bindend verdrag bedrijfsleven en mensenrechten.
 
Kamerlid Kirsten van den Hul schudt Geiselle’s hand nadat ze de brief aan minister Kaag heeft ondertekend met de oproep dat Nederland zich actief en ambitieus moet inzetten tijdens de vijfde onderhandelingen voor het bindend verdrag bedrijfsleven en mensenrechten.
 
Op het Hofplein van Den Haag, voor de tweede kamer, pleitten Geiselle uit Guatemala en twee Vrouwe Justitia’s voor ambitieuze actie tijdens de vijfde onderhandeling voor het bindend verdrag bedrijfsleven en mensenrechten in Geneve.

Final destination: Genève

Na de uitwisselingen in Leermens, Groningen stad, Kerkrade, Maastricht en Den Haag gingen Juvience, Goodbye en Geisselle weer door naar Genève, Zwitserland om deel te nemen aan de vijfde onderhandelingen voor het VN bindend verdrag.

ActionAid is deel van het ‘Feminists for a Binding Treaty’ coalitie, een groep organisaties die niet alleen voor het VN bindend verdrag pleiten maar er ook voor willen zorgen dat deze ver genoeg gaat voor vrouwenrechten. Geisselle sprak namens deze coalitie tijdens de onderhandelingen.

Vrijdag 18 oktober horen we wat de uitkomst is!