Home - Actueel - Vrouwenrechten - Zonder feminisme is er geen agro-ecologie

Zonder feminisme is er geen agro-ecologie

Op weg naar gezonde, duurzame en rechtvaardige voedselsystemen.

De aarde wordt geconfronteerd met een milieucatastrofe waarbij op mondiale schaal honger en ondervoeding toenemen. Volgens het recente rapport “De toestand van voedselzekerheid en voeding in 2019” is het aantal mensen dat getroffen wordt door honger en ondervoeding voor het vierde opeenvolgende jaar toegenomen. Het bedraagt momenteel 821 miljoen mensen, gestegen van 785 miljoen mensen in 2015.

In het licht van deze realiteit is het essentieel om speciale aandacht te geven aan de positie en rol van vrouwen. Vrouwen worden meer dan gemiddeld getroffen door honger en voedselonzekerheid,en daaraan gerelateerd ook door klimaatverandering. Het versterken van de positie van vrouwen is daarom cruciaal en vrouwen dienen centraal te staan in de oplossingen voor zichzelf, hun families en gemeenschappen.

Dit visiedocument benadrukt de cruciale rol die vrouwen spelen ten behoeve van de promotie van de agro-ecologische landbouw als een sleutelpilaar van voedselsoevereiniteit en het recht op voedsel. Het legt de onafscheidelijke relatie tussen de strijd voor feminisme en agro-ecologie uit. Het benadrukt het belang van feministische benaderingen van agro-ecologie promotie ten behoeve van het bewerkstelligen van het mensenrecht op voldoende en voedzame voedsel op basis van rechtvaardige en duurzame voedselsystemen voor iedereen.

Het visiedocument werd recentelijk geproduceerd met bijdragen van ActionAid door een werkgroep binnen het Mechanisme van Maatschappelijke Organisaties (CSM) van het VN Wereldcomité voor Voedselzekerheid (CFS).