Home - Actueel - Vrouwenrechten - Het belang van publieke diensten voor vrouwenrechten

Het belang van publieke diensten voor vrouwenrechten

Vandaag is de Internationale Dag voor de Publieke Diensten. Dat deze diensten, zoals gezondheidszorg, essentieel zijn, werd tijdens de COVID-19 pandemie nog eens extra onderstreept. Vrouwenrechtenexpert Rachel Walker vertelt in dit interview waarom een gebrek aan goede publieke diensten vooral vrouwen hard raakt, én wat we kunnen doen om vrouwen wereldwijd te steunen!
Verpleegster Margaret uit Oeganda geeft een injectie aan een patient.
Publieke diensten, zoals de gezondheidszorg, zijn essentieel voor de samenleving. Wanneer deze diensten worden wegbezuinigd worden vrouwen extra hard geraakt.

Vandaag is de Dag voor de Publieke Diensten, waarom zijn die zo belangrijk?

We hebben juist in de afgelopen maanden tijdens de coronacrisis gezien hoe belangrijk sterke publieke voorzieningen, zoals gezondheidszorg, zijn. En hoe essentieel de mensen zijn die voor publieke diensten werken, waaronder leraren en verzorgers.

Publieke diensten zijn ook van essentieel belang voor het bevorderen van gendergelijkheid. Hierover hebben we als ActionAid onlangs een uitgebreid rapport uitgebracht, onder de noemer “Who Cares for the Future?”, dat het belang van gender sensitieve publieke voorzieningen benadrukt en hoe dit via een aantal eenvoudige maatregelen te bekostigen.

Publieke voorzieningen staan helaas vaak onder druk. Hoe komt dit?

Veel landen in het Globale Zuiden hebben inderdaad niet genoeg inkomsten om publieke voorzieningen goed in te richten. Veel van deze landen zijn schulden bij het IMF aan het aflossen en worden daarbij door deze instantie gedwongen om hun uitgaven aan publieke diensten te verminderen en mensen in vitale beroepen nóg minder te betalen. Daarnaast lopen deze landen ook nog eens vaak geld mis door belastingontwijking van multinationale bedrijven, ook via Nederland. Geld dat anders in publieke diensten geïnvesteerd kan worden.

Waar vallen de zwaarste klappen als publieke voorzieningen niet goed geregeld zijn?

We zien dat in tijden van financiële crisis er als eerst bezuinigd wordt op educatie, zorg en andere publieke voorzieningen zijn. Als de financiering voor publieke voorzieningen afneemt dan worden de gaten die dit veroorzaakt door vrouwen gevuld, doordat zij bijvoorbeeld onbetaalde zorgtaken op zich nemen, en worden genderongelijkheden versterkt. Een dubbelzijdig probleem omdat het vaak vrouwen zijn die betaald werk verrichten in publieke voorzieningen. Ook tijdens de coronacrisis hebben we gezien dat de zwaarste lasten op de schouders van vrouwen vallen, en met name de armste en meest kwetsbare vrouwen in de wereld.

Wat moet er gebeuren om dit op te lossen?

ActionAid’s aanbevelingen:

Als eerste pleiten wij voor eerlijkere belastingen en een einde aan internationale belastingontwijking om ervoor te zorgen dat ontwikkelingslanden geen miljarden mislopen om in hun publieke diensten te investeren.

Ten tweede, is het belangrijk om een nieuwe schuldencrisis te voorkomen om zo te verzekeren dat ontwikkelingslanden hun publieke diensten als prioriteit kunnen stellen.

Op de langere termijn pleiten wij voor systeemverandering en maken we ons hard voor een feministische economie: een economisch stelsel waarin zorg en welzijn centraal staan en dat bijdraagt aan een gelijkwaardige en duurzame toekomst.

Waartoe roept ActionAid vandaag op? Ofwel: wat moet Nederland doen?

Vandaag staan wij op in solidariteit voor sterke publieke diensten wereldwijd. Samen met collega’s over de hele wereld vragen wij onze ministers van Financiën om ervoor te zorgen dat deze landen wel de middelen hebben.

In Nederland roepen wij minister Hoekstra specifiek op om:

  1. Gebruik uw invloed bij het IMF om te voorkomen dat salarissen voor publieke diensten worden bevroren
  • Pleit voor een uitstel van de schuldaflossing tot 2021 aan het IMF en vervolgens voor een vermindering.
  • Stop internationale belastingontwijking via Nederland.

Met deze maatregelen hebben ontwikkelingslanden de kans om genoeg geld te steken in sterke publieke voorzieningen, waarbij rekening gehouden wordt met vrouwenrechten.

Meer weten over vrouwenrechten?

Als vrouwenrechtencampaigner bij ActionAid zet Rachel zich in voor vrouwenrechten wereldwijd. Samen met andere campagnevoerders en partnerorganisaties, mobiliseert ze burgers en politiek om de positie van vrouwen te verbeteren. Rachel is een ervaren campaigner voor een eerlijke en duurzame wereld, die veel heeft samengewerkt met jongeren, LHBT, vrouwen en migranten bewegingen, in zowel binnen- als buitenland.

Neem contact op met Rachel

Women's Rights Campaigner

020-5206210

Rachel.Walker@actionaid.org