Home - Actueel - Noodhulp - ActionAid lanceert Beiroet noodhulpplan ter bescherming van vrouwen tegen geweld

ActionAid lanceert Beiroet noodhulpplan ter bescherming van vrouwen tegen geweld

ActionAid werkt samen met haar partners om noodhulp te verlenen aan de slachtoffers van de explosie in Beiroet met een focus op de bescherming van vrouwen en meisjes die het hardst door de ramp zijn getroffen. ActionAid’s partner ABAAD (Centrum voor Gendergelijkheid) is bezig met het opzetten van mobiele veilige ruimtes en verwijzingsportalen, waar vrouwen die een hoog risico lopen op huiselijk en seksueel geweld terecht kunnen.

 

Caroline McCausland, Director ActionAid Arab Region legt uit:

Veel mensen vertonen tekenen van psychologisch trauma als gevolg van de explosie. Mensen zijn verhuisd naar tijdelijke opvangplekken of verblijven bij familie en vrienden en in deze nieuwe omgeving, lopen vrouwen helaas meer kans op seksueel geweld.

ActionAid heeft daarnaast een nieuw digitaal platform opgezet dat de noodhulp-initiatieven van alle partnerorganisaties coördineert. Hierdoor weten vrouwen welke diensten er voor hen beschikbaar zijn in de nieuwe locaties waar ze verblijven en waar ze bescherming kunnen vinden tegen (seksueel) geweld in tijdelijke blijf van mijn lijf huizen.

Ook heeft ActionAid 3 nieuwe veilige ruimtes opgezet die als Covid-19 isolatie units dienstdoen, omdat het risico op de verspreiding van Covid-19 in deze noodtoestand groot is.

Als gevolg van de verwoesting van huizen en gebouwen, zijn 300.000 mensen op zoek naar nieuw onderdak, met families die dakloos zijn en vrouwen die risico lopen op straat. ActionAid zorgt voor dekens en kussens om ervoor te zorgen dat families ’s nachts kunnen slapen terwijl hun huizen worden herbouwd. Volgens de UNCHR zijn er zo’n 10.000 kwetsbare families die urgent hulp nodig hebben.