Home - Actueel - Belastingontwijking - Nieuw onderzoek: Ontwikkelingslanden lopen 1.8 miljard euro per jaar mis door belastingontwijking via Nederland

Nieuw onderzoek: Ontwikkelingslanden lopen 1.8 miljard euro per jaar mis door belastingontwijking via Nederland

Uit nieuw onderzoek van ActionAid blijkt dat ontwikkelingslanden per jaar 1.8 miljard euro mislopen als gevolg van belastingontwijking via brievenbusmaatschappijen in Nederland, bijna een verviervoudiging ten opzichte van de vorige schatting in 2013. Deze belastinginkomsten zijn essentieel om goede publieke voorzieningen te kunnen organiseren en voor de weerbaarheid van landen om de coronacrisis het hoofd te bieden. De Nederlandse steun aan ontwikkelingslanden van 250 miljoen euro om de COVID-19 crisis aan te pakken valt in het niet vergeleken met de misgelopen belastinginkomsten. ActionAid roept de Nederlandse regering dan ook op om het fiscaal beleid grondig te herzien, zodat ontwikkelingslanden niet langer zo sterk afhankelijk zijn van noodhulp uit het Westen maar zelf de coronacrisis te lijf kunnen gaan.
Belastingontwijking zorgt voor minder geld naar de gezondheidszorg
© ActionAid

Gijs Verbraak, Sr. Beleidsadviseur bij ActionAid zegt: “Ontwikkelingslanden lopen door belastingontwijking via Nederland wel 1.8 miljard euro per jaar mis en dat is een conservatieve schatting. Dit betekent veel minder geld voor cruciale publieke voorzieningen. Vrouwen worden hierbij het hardst geraakt door al bestaande ongelijkheden. Het is van groot belang dat Nederland haar belastingbeleid eerlijker maakt zodat ontwikkelingslanden genoeg inkomsten hebben om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Verbraak vervolgt: “Aan de ene kant geven we als Nederland steun aan ontwikkelingslanden om de pandemie te bezweren, maar aan de andere kant faciliteren we belastingontwijking waarmee bedrijven dus juist veel geld uit die landen onttrekken.”

Nederland staat al jaren bekend als belangrijke spil in de wereldwijde belastingontwijking door het gunstige fiscale regime voor buitenlandse bedrijven en de 12.000 brievenbusmaatschappijen. De nieuwe berekening laat zien dat de schade die ontwikkelingslanden lopen door Nederland, veel groter is geworden. De sterke stijging in vergelijking met zeven jaar geleden is vooral toe te schrijven aan het feit dat investeringen in ontwikkelingslanden die via brievenbusfirma’s in Nederland worden gedaan, meer dan verdubbeld zijn. Daarnaast zijn de financiële stromen aan bedrijfswinsten die vanuit ontwikkelingslanden door Nederland vloeien ongeveer verviervoudigd.

De berekende schade staat in waarde zelfs bijna gelijk aan 40% van het ontwikkelingsgeld dat Nederland uitgaf in 2018. De huidige maatregelen die de Nederlandse regering heeft genomen om belastingontwijking aan te pakken schieten helaas nog ernstig te kort. In het rapport staan concrete maatregelen die de Nederlandse regering dient te nemen om de negatieve impact van belastingontwijking op ontwikkelingslanden te stoppen. Dit bevat onder andere het eerlijker maken van belastingverdragen met ontwikkelingslanden en het krachtiger aanpakken van geldstromen naar belastingparadijzen.

Lees het onderzoek!