Home - Actueel - Belastingontwijking - Tax in Times of Corona

Tax in Times of Corona

Uit dit onderzoek van ActionAid blijkt dat ontwikkelingslanden per jaar 1.8 miljard euro mislopen als gevolg van belastingontwijking via brievenbusmaatschappijen in Nederland, bijna een verviervoudiging ten opzichte van de vorige schatting in 2013. Deze belastinginkomsten zijn essentieel om goede publieke voorzieningen te kunnen organiseren en voor de weerbaarheid van landen om de coronacrisis het hoofd te bieden. De nieuwe berekening laat zien dat de schade die ontwikkelingslanden lopen door Nederland, veel groter is geworden. De sterke stijging in vergelijking met zeven jaar geleden is vooral toe te schrijven aan het feit dat investeringen in ontwikkelingslanden die via brievenbusfirma’s in Nederland worden gedaan, meer dan verdubbeld zijn. Daarnaast zijn de financiële stromen aan bedrijfswinsten die vanuit ontwikkelingslanden door Nederland vloeien ongeveer verviervoudigd.

Teken het manifest!

Verschillende afbeeldingen van vrouwen die samen met ActionAid strijden voor een eerlijke wereld. Tekst: Wat is nou écht belangrijk?

Roep samen met ons politieke leiders op om vanuit feministische waarden te regeren en teken het manifest!

Ik laat mijn stem horen >>