Home - Actueel - Vrouwenrechten - Waarom ActionAid het feminisme omarmt

Waarom ActionAid het feminisme omarmt

Bij het woord feminisme denk je misschien in de eerste instantie aan een groep vrouwen die tegen mannen is. Dat beeld mag je even helemaal vergeten. Bij ActionAid zien we het feminisme niet als een strijd tégen mannen, maar vóór meer gelijkheid. Hiervan profiteren vrouwen zeker, maar uiteindelijk de gehele mensheid, én de aarde. Hoe dat precies werkt? Rachel Walker, campagnevoerder voor internationale vrouwenrechten bij ActionAid, legt het uit.
Feminsime

 

Wat betekent feminisme voor ActionAid?

Feminisme staat bij ons voor de strijd voor (gender)gelijkheid, inclusiviteit en duurzaamheid. Het betekent dat je zorgzaam en duurzaam omgaat met de mens en de aarde. Op dit moment wordt bijna overal ter wereld juist een masculiene politiek bedreven, met winst en economische groei als kernwaarden voor geluk. De realiteit is echter dat overal ter wereld vrouwen gedupeerd en onderdrukt worden door dit systeem. Als je je bedenkt dat de 22 rijkste mannen samen meer hebben dan alle vrouwen in Afrika, dan zie je dat dit systeem niet houdbaar en zeer vrouwonvriendelijk is. Feminisme is voor ons dus een tegengeluid, een alternatief voor het huidige, masculiene systeem dat echt aan vervanging toe is.

Wat verstaan jullie onder ‘feministische waarden’?

Een feministische economie en feministisch leiderschap stelt mens en natuur centraal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de herwaardering van de zorg, het duurzaam benutten van de aarde, investeren in circulaire economie, het aanpakken van belastingontwijking door multinationals en het herverdelen van de macht. Deze prioriteiten zijn feministisch omdat ze haaks staan op de dominante, masculiene prioriteiten zoals economische groei.

Bovendien zijn onze feministische waarden intersectioneel. Dit betekent dat wij geloven dat gender-discriminatie wereldwijd overlapt met andere vormen van uitsluiting en onderdrukking. Wij opereren als het ware op de intersectie (kruispunt) waar deze overlap plaatsvindt. Want als we samen het grotere, systemische probleem aankaarten, kunnen we een verandering bewerkstelligen.

Hoe gaan feministische waarden de wereld beter maken?

Als we vanuit deze inclusieve waarden politiek en economie bedrijven, ontstaat er voor iedereen -vrouwen, mannen en alles daartussenin- meer ruimte voor vrede, veiligheid, gezondheid, gelijkheid, liefde en zorg. Willen we dat niet allemaal?