Home - Actueel - Belastingontwijking - Landen lopen ruim 268 miljard dollar belasting mis door Nederland, Luxemburg, Zwitserland en VK

Landen lopen ruim 268 miljard dollar belasting mis door Nederland, Luxemburg, Zwitserland en VK

Amsterdam 16 november 2021 – Nederland is samen met Luxemburg, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk voor meer dan de helft van de wereldwijd misgelopen belastinginkomsten. Deze zogeheten ‘axis of tax avoidance’ zorgen ervoor dat andere landen wereldwijd in totaal meer dan 268 miljard dollar mislopen. Dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport “State of Tax Justice 2021”.

Ondanks alle goede voornemens om belastingontwijking en -ontduiking aan te pakken, wordt er volgens het rapport vandaag de dag nog altijd bijna een half biljoen dollar per jaar misgelopen, $483 miljard om precies te zijn. Ruim driekwart daarvan wordt veroorzaakt door de rijke westerse landen die zich hebben verenigd in de OESO.

Tot op heden is de OESO de organisatie waarbinnen de wereldwijde afspraken worden gemaakt om belastingontwijking aan te pakken. Ondanks het initiatief om meer landen te betrekken, wordt de agenda voor het maken van deze afspraken bepaald door de OESO-landen zelf. De recente afspraken om belastingontwijking wereldwijd aan te pakken, waaronder het minimumtarief, werden dan ook vooral in OESO landen zelf geprezen, terwijl veel ontwikkelingslanden zich er teleurgesteld over uitlieten. Door de manier waarop de maatregelen ontworpen zijn, komt naar schatting slechts 3 procent van de meeropbrengst terecht bij ontwikkelingslanden.

Gijs Verbraak, Beleidsadviseur Tax Justice bij ActionAid: “Als Nederland ontwikkelingslanden hun eerlijk aandeel belastinginkomsten gunt, dan moet de overheid het plan van ontwikkelingslanden voor een democratisch VN belastingorgaan steunen.”

Alhoewel OESO landen zelf in absolute zin het meest verliezen door belastingontwijking, is de impact op ontwikkelingslanden groter, omdat ze een groter aandeel van hun belastinginkomsten verliezen. Het gat dat hierdoor in hun begroting wordt geslagen staat gelijk aan de helft van hun jaarlijkse budget voor gezondheidszorg. Door gebrek aan middelen is in deze landen momenteel nog maar een zeer klein deel van de bevolking volledig gevaccineerd. Het ‘State of Tax Justice’ rapport rekent voor dat het bedrag dat wereldwijd wordt misgelopen aan belastingontwijking genoeg zou zijn om driemaal de hele wereldbevolking volledig te vaccineren.

Arnold Merkies van Tax Justice Nederland: “De internationale aanpak om belastingontwijking aan te pakken gaat veel te traag doordat landen die belastingontwijking mogelijk maken nog altijd een veel te grote invloed hebben op de afspraken. Daardoor zien we nog te vaak maatregelen die op het eerste gezicht mooi lijken, maar in werkelijkheid weinig doen om belastingontwijking echt aan te pakken.”