Home - 2023 in actie!

Zij kwamen dit jaar in actie!

Lihlumelo Toyana / ActionAid

2023 was weer een veelbewogen jaar. Enorm bedankt aan iedereen die ons een warm hart heeft toegedragen.

Mede dankzij onze donateurs konden we zij aan zij met vrouwen wereldwijd strijden voor gelijkheid en klimaatrechtvaardigheid. Dit was en blijft hard nodig in Gaza, waar we met behulp van onze donateurs noodpakketten, winterkleding en meer kunnen uitdelen. Maar ook nog steeds in Oekraïne en de vele plekken op aarde waar (klimaat)rampen plaats hebben gevonden dit jaar, zoals Turkije en Marokko.

Naast snel reageren op rampen en oorlog, hebben we dit jaar mooie vooruitgang geboekt op het gebied van eerlijke wetgeving. Ondanks het politieke klimaat hebben we stappen kunnen zetten in Den Haag, Genève en Dubai. Hieronder een kleine greep uit onze successen van het afgelopen jaar. Met de steun van onze donateurs konden vrouwen uit het mondiale Zuiden hun stem laten horen voor eerlijke rechten en hun gemeenschap!

De vraag naar grondstoffen voor de energietransitie is enorm en zal de komende jaren flink toenemen. Maar duurzaam of gelijkwaardig is die transitie momenteel nog niet. Samen met vrouwengemeenschappen uit Zuid-Afrika voerden we het afgelopen jaar actie voor eerlijke grondstoffen in batterijen van e-bikes en elektrische auto’s. Ontzettend belangrijk want op dit moment worden vrouwen en meisjes nog steeds hard geraakt door de mijnbouw van mangaan uit Zuid-Afrika, een grondstof die essentieel is voor de productie van batterijen van elektrische voertuigen.

Oneerlijke mijnbouw leidt verder tot seksueel geweld, uitbuiting en vervuiling van de grond- en drinkwater. Onze oproep voor eerlijke batterijen leidde tot veel bijval: ruim 5000 supporters tekenden de petitie om uitbuiting van multinationals tegen te gaan. Ook Zita Pels, wethouder duurzaamheid steunde onze actie en opende de eerste Fairbike Store, een pop-up shop in het centrum van Amsterdam waar wij aandacht vroegen voor geweld tegen vrouwen en misstanden bij de grondstofwinning en het belang van eerlijke mijnbouw.

Aansluitend hierop bezochten we samen met vrouwen uit Zuid-Afrika de VN-top in Genève om eerlijke wetgeving af te dwingen. Op de foto zie je vrouwenrechtenactivist Khosi uit Zuid-Afrika, die met omwoners van Tata Steel in gesprek ging om de strijd tegen vervuilende multinationals in Nederland en in de rest van de wereld te verbinden.

Met gesprekken bij verschillende overheidsinstanties en een groot publiek event in Pakhuis de Zwijger hebben we de strijd voor eerlijke, gender inclusieve wetgeving die uitbuiting door multinationals aan banden legt, weer een stap verder gebracht. Ook onze lobby voor een EU-wet die bedrijven verplicht mensenrechten en milieu in hun productieketens te beschermen, heeft geresulteerd in een politiek akkoord over een Europese-richtlijn voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een belangrijke mijlpaal! Kortom, we zijn mede dankzij uw steun een stap dichterbij ons doel: de uitbuiting van vrouwen in het mondiale Zuiden door multinationals stoppen.

Vrouwen in het mondiale Zuiden worden nu al keihard geraakt door de klimaatcrisis. Daarom hebben wij Tinebeb Berhane, directeur van ActionAid Ethiopië, uitgenodigd om bij de Klimaatmars in Amsterdam in November naast Greta Thunberg te spreken.

Aan 85.000 mensen op het Museumplein vertelde Tinebeb over impact van droogte en overstromingen op vrouwen in Ethiopië. Haar verhaal deed ze ook in Pakhuis de Zwijger bij het Mondiale Klimaatdebat. Dit kun je hier terugzien. Zij pleitte daar onder meer voor een klimaatschadefonds. Dit fonds is cruciaal om gemeenschappen in kwetsbare te landen te compenseren voor het verlies en de schade als gevolg van klimaatverandering, waar zij het minst aan hebben bijgedragen maar het hardst door worden geraakt.

Op de VN Klimaattop (COP28) in Dubai in December werd het klimaatschadefonds waar ActionAid al meer dan tien jaar campagne voor voert door alle landen aangenomen en werden de eerste bedragen toegezegd. Een teken van hoop, maar druk blijft nodig om te zorgen dat het fonds adequaat gevuld wordt en dat gemeenschappen en vrouwen in arme landen ook daadwerkelijk aanspraak kunnen maken op het geld.

Dit jaar organiseerden we voor de derde keer onze Feminist Climate Academy, waarbij jongeren in een intensief programma meer leren over klimaatrechtvaardigheid, campagne voeren en lobbyen. Naast inhoudelijke sessies met sprekers uit de hele wereld bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, die iedereen op de website van Pakhuis kan terugkijken, bedachten de deelnemers hun eigen acties.

Eén van deze acties was een paklijst voor de Internationale Klimaattop, waarbij ze de Nederlandse delegatie inclusief Klimaatminister Rob Jetten vroegen om naast voldoende zonnebrandcrème ook aandacht voor vrouwenrechten en het principe ‘de vervuiler betaalt’ mee te nemen. Dit hebben ze samen met een boek vol dromen persoonlijk overhandigd aan Jetten net voordat hij naar de Klimaattop ging. Een geweldig resultaat van deze geweldige groep jonge klimaatactivisten!

Voel je je geïnspireerd en wil jij je (of iemand die je kent zich) als eerste inschrijven voor de Feminist Climate Academy van volgend jaar? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief! Daar hoor je als eerste wanneer je je kan aanmelden voor 2024.

Wil je onze successen op de voet volgen?