Home - Actueel - Noodhulp - Tussentijdse uitspraak in rechtszaak tegen Israël biedt hoop

Tussentijdse uitspraak in rechtszaak tegen Israël biedt hoop

Afgelopen vrijdag bracht het Internationaal Gerechtshof (ICJ) een tussentijds oordeel uit in de rechtszaak tussen Zuid-Afrika en Israël. Het tussenvonnis stelt dat Israël er alles aan moet doen om genocide tegen Palestijnen in Gaza te voorkomen. Nog net niet de oproep tot een staakt-het-vuren waar we op gehoopt hadden, maar desalniettemin een aantal voorlopige maatregelen die hoop bieden aan de mensen in Gaza.

 

Wat wordt gevraagd?

De maatregelen waar het Hof om vraagt zijn tweeledig. Aan de ene kant vraagt het Israël om bewijs van eventuele misdaden te bewaren, personen die zich schuldig maken aan genocide of daartoe oproepen te vervolgen, en daarover verslag uit te brengen. Het Hof stelde dat Zuid-Afrika voldoende duidelijk had gemaakt dat er mogelijk genocide is gepleegd en verwees hierbij naar de Israëlische defensieminister Gallant die Palestijnen “menselijke beesten” heeft genoemd. Daarom zal de rechtszaak zich dus ook voortzetten.

Aan de andere kant vraagt het Hof aan Israël om ervoor te zorgen dat er voldoende humanitaire hulp het gebied in kan. Het erkende dat de burgerbevolking in Gaza extreem kwetsbaar blijft en niet kunnen wachten op een vonnis dat wel jaren kan duren. Het ICJ riep verder Hamas op om alle Israëlische gijzelaars vrij te laten en maande beide partijen aan om zich te houden aan internationale wetgeving.

 

Wat nu?

“We roepen landen op om dit moment aan te grijpen, zich aan de uitspraak te houden en dringend actie te ondernemen om de ondubbelzinnige uitvoering van deze cruciale maatregelen te waarborgen en gerechtigheid te eisen,” stelt Ana Alcalde, directeur voor Europa en Amerika bij ActionAid International. “Israël moet verantwoordelijk worden gehouden voor zijn schendingen in Gaza.”

“Deze maatregelen – waaronder het er alles aan doen om daden van genocide te voorkomen – zijn krachtige stappen in de richting van het rechtzetten van de ongeëvenaarde catastrofale situatie in Gaza, waar meer dan 26.000 mensen zijn gedood en VN-mensenrechtenexperts melden dat alle kinderen onder de vijf jaar (ingeschat 335.000) een hoog risico lopen op ernstige ondervoeding. We juichen de petitie van Zuid-Afrika en de 88 landen uit het Zuiden die het steunden toe en zien het als een gedurfd vertoon van morele moed dat voortkomt uit de geleefde ervaring van kolonisatie en de verschrikkingen van apartheid.”

Ana Alcalde eindigt met een oproep tot een onmiddellijk, permanent staakt-het-vuren als “de enige manier om een einde te maken aan al het lijden en het ondraaglijke verlies van burgerlevens.” Wij blijven de situatie in de gaten houden en staan klaar om onze noodhulp op te schalen zodra Israël navolging geeft aan het tijdelijke vonnis.

Steun ons fonds voor Gaza!

Doneer nu