Home - Actueel - Noodhulp - De internationale gemeenschap houdt het lot van de mensen in Rafah in hun handen

De internationale gemeenschap houdt het lot van de mensen in Rafah in hun handen

Rafah werd afgelopen zondag hard geraakt door bombardementen. Rafah is de plek in Gaza waar Palestijnen gesommeerd zijn om naar te evacueren. Het zou dus een veilige haven moeten zijn voor de mensen die hun huizen en vaak ook nog familieleden verloren zijn. Het is één van de plekken waar onze lokale partner Awda druk bezig is met het verlenen van noodhulp. Dit alles maakt het des te schokkender dat deze plek nu gebombardeerd is met minstens 67 doden, waaronder ook vrouwen en kinderen.

Hoewel we opgelucht zijn te horen dat twee gijzelaars zijn teruggebracht naar hun families, kan het willekeurig doden van burgers om dit doel te bereiken een nieuwe ernstige schending zijn van het internationaal humanitair recht. Dit tegen een burgerbevolking die al maanden van willekeurige bombardementen en decennia van collectieve bestraffing heeft doorstaan. Een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren is de enige manier om de veiligheid van zowel de mensen in Gaza als de gijzelaars te garanderen en om onderhandelingen over hun vrijlating mogelijk te maken en gesprekken over een vredesproces te beginnen.

We blijven ontzet over de mogelijkheid van een volledige grondinvasie in Rafah. Dit zal een catastrofe zijn voor de meer dan een miljoen ontheemden die daar onderdak zoeken. Dit komt bovenop maanden van zinloze willekeurige aanvallen, waarbij voor het oog van de wereld burgers, ziekenhuizen, medisch personeel, hulpverleners, journalisten en burgerinfrastructuur aangevallen zijn, die volgens het internationaal recht beschermd zou moeten worden.

Elke aanval zou ongetwijfeld leiden tot een enorm aantal doden, gezien de enorme overbevolking van het gebied. Ook zou het er waarschijnlijk toe leiden dat humanitaire hulpoperaties in Gaza weer volledig tot stilstand komen – tegen het recente bevel van het Internationaal Gerechtshof in – aangezien Rafah het belangrijkste toegangspunt en operatiecentrum voor hulp is. Dit zou onvoorstelbare gevolgen hebben voor een bevolking die al aan de rand van de hongersnood staat en nauwelijks kan overleven onder onmenselijke leefomstandigheden.

ActionAid eist daarom dat regeringen over de hele wereld alles doen wat in hun macht ligt om een verdere aanval in Rafah te voorkomen en er bij alle partijen op aandringen om in te stemmen met een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren. Het zinloze geweld dat heeft kunnen plaatsvinden is een collectieve smet op onze gezamenlijke menselijkheid. De internationale gemeenschap heeft het lot van de mensen in Rafah in handen. Ze moet voor hen opkomen!

Teken onze internationale petitie voor een staakt-het-vuren!

Ja, ik laat mijn stem horen!

Doneer aan ons speciaal noodfonds voor Gaza

Ja, ik doneer!