Home - Actueel - Vrouwenrechten - Vrouwenrechten in het middelpunt in New York

Vrouwenrechten in het middelpunt in New York

Onze collega Gijs Verbraak zal van 11 t/m 22 maart als dé NGO-vertegenwoordiger in de Nederlandse delegatie de jaarlijkse Commission on the Status of Women (CSW) vergadering van de VN bijwonen. Deze vindt plaats in New York. In dit korte interview legt hij uit, wat de CSW is en wat zijn inzet zal zijn om de rechten en positie van vrouwen wereldwijd te verbeteren.

Gijs Verbraak is Senior beleidsadviseur Ongelijkheid en Belastingontwijking bij ActionAid

Wat is de CSW en waarom is het belangrijk voor vrouwenrechten?

Elke voorjaar wordt er binnen de Verenigde Naties in New York vergadert over hoe het gesteld is met de rechten en de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd en hoe deze verbeterd kunnen worden. Het is een van de belangrijkste momenten van het jaar gericht op vrouwenrechten.

Elk jaar staat er een specifiek onderwerp op de agenda waar extra aandacht aan besteed wordt. Dit jaar gaan de lidstaten vergaderen over het versnellen van gender-gelijkheid en de emancipatie van vrouwen en meisjes, door de aanpak van armoede en door financiering met gender-perspectief. Ook gaan landen gaan zich verdiepen in sociale zekerheid, waaronder de toegang tot publieke diensten ten behoeve van de emancipatie en gendergelijkheid voor vrouwen en meisjes.

Het is een grote bijeenkomst in New York met delegaties van lidstaten en ook veel maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid en inclusie. Daarom is ActionAid er ook bij.

Wat gebeurt er die twee weken in New York?

De eerste week staat grotendeels in het teken van allemaal kennis en debat met allerlei evenementen en lezingen en speeches om onderwerpen aan te kaarten, te bespreken en te bediscussiëren. Overheidsdelegatie en het maatschappelijk middenveld organiseren veel sessies.

Aan het het eind van de eerste week en de volledige tweede week wordt er onderhandeld over een slotconclusie. Daarin staan concrete aanbevelingen die overheden, internationale organisaties, maatschappelijk middenveld en andere relevant stakeholders dienen te implementeren op national, regionaal en internationaal niveau. Het lijkt een papieren tijger, maar is meer dan dat. Een goede slotconclusie is van belang voor vrouwenrechten.

Wat is jouw rol precies? En wat wordt jouw inzet?

Ik vervul als de officiële NGO-vertegenwoordiger in de Nederlandse delegatie een belangrijke brugfunctie tussen wat er gebeurt in de onderhandelingen over de slotverklaring en het maatschappelijk middenveld, omdat NGOs geen toegang hebben tot de onderhandelingsruimte. Ik schakel met de NGOs en overheidsdelegaties om bij te dragen aan een progressieve en inclusieve slotconclusie die positie van alle vrouwen en meisjes daadwerkelijk verbetert.

Gezien mijn werk op economische rechtvaardigheid zal ik mij sterk focussen op een slottekst die de negatieve impact van belastingontwijking en de schuldencrisis op de waarborging van vrouwenrechten erkent en aanpakt.

Belastingontwijking en de schuldencrisis resulteren in een gebrek aan financiële middelen en treft vrouwen extra hard. Zo verliezen vrouwen bijvoorbeeld toegang tot onderwijs en medische zorg, worden ze geacht zorgtaken op zich te nemen die ontstaan door missende publieke diensten, en raken meer vrouwen actief in de publieke sector, hun baan kwijt.

Een groot probleem wat nog weinig aandacht heeft gekregen binnen de CSW. De komende twee weken ga ik vol aan de slag om hier verandering in te brengen!