Home - Actueel - Noodhulp - Eén jaar conflict in Soedan

Eén jaar conflict in Soedan

Het is deze week één jaar geleden sinds het Soedanese leger en de Rapid Support Forces (RSF) met elkaar in gevecht raakten. Zelfs vóór dit conflict had al een derde van de bevolking enorme behoefte aan noodhulp. Ondertussen gaat het om 24,8 miljoen mensen – bijna 10 miljoen meer – die urgente assistentie nodig hebben. Daarvan hebben zelfs wel 18 miljoen mensen acute voedselonzekerheid.

De Verenigde Naties rapporteren hier bovenop dat het conflict heeft geresulteerd in o.a. buitengerechtelijke executies, willekeurige beschietingen, onwettige detentie, martelingen, massagraven en een toename in gendergerelateerd geweld. Bijna 5 miljoen vrouwen en meisjes leven in angst voor seksueel geweld. Meer dan 8 miljoen mensen hebben hun huis verloren.

Hulp is duidelijk urgent nodig. Jammer genoeg maakt de situatie het moeilijk om de juiste hulp op de juiste plaats te krijgen. Humanitaire medewerkers zijn in het gebied aangevallen, terwijl de regelmatige uitval van internet communicatie soms onmogelijk maakt.

Nationale organisaties binnen Soedan zijn essentieel. Gemeenschapsgroepen, vrijwilligers, vrouwenrechtenorganisaties en andere lokale organisaties hebben een kritische rol als eerstelijns hulpdiensten. Ze faciliteren naast levensreddende assistentie ook veilige routes voor gemeenschappen weg van het gewelddadige conflict. Deze organisaties moeten voldoende ondersteund worden.

 

Internationale gemeenschap belooft 2,1 miljard dollar

Bij een grote bijeenkomst in Parijs deze week is 2,1 miljard dollar aan noodhulp beloofd. “We verwelkomen de toezeggingen als een cruciale stap in de richting van het aanpakken van de ernstige humanitaire crisis in Soedan,” zegt Sara Almer, Humanitair Directeur bij ActionAid International. “De weg naar herstel is echter nog lang. Voortdurende internationale inspanningen zijn dringend nodig om een duurzaam staakt-het-vuren te bewerkstelligen en ervoor te zorgen dat de 2,7 miljard dollar die nodig is om hongersnood te voorkomen, wordt veiliggesteld.”

Salwa Elsadik, de directeur van Women Advocacy and Development Initiative, een lokale Soedanese organisatie, voegt toe: “Hoewel de toezeggingen een positieve stap in de juiste richting zijn, hoop ik dat er ook mechanismen zullen worden ingevoerd om ongehinderde toegang tot hulp te garanderen voor mensen in wanhopige nood. Onze prioriteit moet nu een staakt-het-vuren zijn om de hulpverlening te vergemakkelijken en een einde te maken aan geweld en misbruik, vooral tegen vrouwen en meisjes.”

 

Vrouwelijk leiderschap cruciaal

Hoewel vrouwen en meisjes onevenredig zwaar getroffen worden door de oorlog, worden door vrouwen geleide organisaties nog veel te weinig ondersteund. Zo rapporteren onze lokale partners dat er in het Wetweil vluchtelingenkamp te weinig geld is om goed genoeg gehoor te geven aan de toenemende benodigdheden van vrouwen en meisjes. Het is essentieel dat bij het uitgeven van de 2,1 miljard de internationale gemeenschap rekening houdt met de vrouwen van Soedan.

Keer op keer zien we dat vrouwelijk leiderschap alle verschil maakt bij een ramp. Het zorgt ervoor dat de behoeftes van vrouwen en meisjes meegenomen worden in de noodhulp en dat gendergerelateerd geweld tegengegaan wordt. Vrouwen en meisjes die alles kwijt zijn geraakt in het conflict, verdienen een veilige plek om op adem te kunnen komen.

ActionAid steunt vrouwelijk leiderschap in het gebied door samen te werken met lokale vrouwenorganisaties. Die managen niet alleen vluchtelingenkampen en veilige routes, maar ondersteunen ook specifiek vrouwen en meisjes die gendergerelateerd geweld hebben meegemaakt. Verder linken wij vrouwengroepen met experts en hulpverleners om gendergerelateerd en seksueel geweld te voorkomen. Onze collega’s bij ActionAid Ethiopië doen daarnaast hun best om vluchtelingen op te vangen en te voorzien van o.a. noodpakketten, psychologische steun en contant geld.

Dit kunnen wij niet alleen. Steun de vrouwen van Soedan. Roep op tot een staakt-het-vuren om een einde te maken aan deze oorlog. Laat je stem horen zodat er nog meer hulp naar de regio gaat en deze hulp ook echt bij vrouwen terechtkomt. En als je iets kan missen, doneer dan aan ons noodfonds.

Steun vrouwen in Soedan

Ja, ik steun het noodfonds