Home - ActionAid

Teken de petitie: Internationale samenwerking, juist nu!

Samenwerken aan een leefbare en hoopvolle toekomst is juist nu enorm hard nodig. Overal ter wereld strijden mensen tegen (klimaat)rampen, oorlogen, uitbuiting, armoede en ongelijkheid. Als ActionAid weten wij wat hiervan de impact is vooral ook op vrouwen en groepen in kwetsbare posities. Overheidsinvestering in internationale samenwerking is een essentieel onderdeel in onze strijd voor een betere, gelijkwaardige toekomst.

Samen met negen andere maatschappelijke organisaties hebben we al eerder in reactie op het hoofdlijnenakkoord uitgelegd waarom bezuinigingen op internationale samenwerking simpelweg kapitaalvernietiging is voor Nederland. In dit akkoord dreigt het essentiële werk van onze diplomaten, maatschappelijke organisaties en bedrijven in één klap vernietigd te worden. Juist nu! Om aan de overheid duidelijk te maken wat een grote fout dit is, lanceren wij vandaag gezamenlijk een petitie.

 

Met deze petitie eisen wij, samen met alle mensen die een leefbare en hoopvolle wereld voor iedereen willen, dat de geplande bezuinigingen op internationale samenwerking een halt toe geroepen moeten worden, en het budget op het huidige niveau gehandhaafd moet worden. Zo kan Nederland blijven investeren in vrede, veiligheid stabiliteit en gezondheid wereldwijd.

 

Kunnen we op jouw steun rekenen?

Teken hier!