Home - Doe mee - Campagnes - Coronacrisis

De coronacrisis


Dit doet ActionAid

Het coronavirus heeft wereldwijd enorme impact. In onze eigen directe omgeving, maar zeker ook ver weg, in landen waar een goede en betaalbare gezondheidszorg niet vanzelfsprekend is. Wij maken ons zorgen over de gevolgen die COVID-19 zal hebben op de positie van vrouwen en hun gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Daarom komen we wereldwijd in actie om via goede informatie de verspreiding van het virus te beperken. Om gemeenschappen te helpen die getroffen worden. En om straks goed om te gaan met de gevolgen. Hierbij werken we nauw samen met onze lokale partners. Lees hier hoe ActionAid levens redt.

Vrouwen en meisjes die leven in armoede zijn extra kwetsbaar in crises als deze. Dat zagen we ook bij vorige ziekte-uitbraken, zoals ebola. Een van de redenen is dat wereldwijd 2 op de 3 vrouwen in de informele economie werkt – werk dat niet zichtbaar is in nationale cijfers. Als dit werk weg valt, direct door de crisis, of omdat vrouwen in crisistijd meer zorgtaken op hun bord krijgen, is er voor hen geen opvangsysteem om hun inkomen en hun onafhankelijkheid te waarborgen.

 • 70%

  van al het zorgpersoneel in de wereld is vrouw.

 • 2 op de 3

  vrouwen werkt in de informele economie en heeft dus weinig zekerheid over haar inkomen.

 • 75%

  van alle zorgtaken, zoals de zorg voor zieke gezinsleden, wordt gedaan door vrouwen.

Zo verrichten vrouwen 3 keer meer onbetaalde zorgtaken dan mannen. Die taken nemen verder toe, door meer zorg voor zieke gezinsleden. Tegelijk lopen vrouwen daardoor zelf ook meer kans om besmet te worden.

Vrouwen die buitenshuis in de informele economie werken, hebben te maken met slechte arbeidsvoorwaarden, zoals het ontbreken van een arbeidsovereenkomst, ziekteverlof of werkloosheidsuitkering. Hun inkomen en daarmee hun onafhankelijkheid vallen dus eerder weg, wanneer de economie vertraagt of zelfs tot stilstand komt.

Door toegenomen spanningen, problemen, verstoringen van het dagelijks leven en het leven in thuisisolatie, zien we ook dat geweld tegen vrouwen en meisjes toeneemt. Daar komt nog bij dat het nu extra moeilijk is om hulp in te schakelen.

Ook zijn vrouwen oververtegenwoordigd in essentiële banen in de zorg, kinderopvang en voedselvoorziening. Door de crisis neemt de druk op vrouwen ook op dat vlak dus nog verder toe. En vrouwen in ontwikkelingslanden, die werkzaam zijn in bijvoorbeeld kledingfabrieken, draaien het eerst op voor de huidige, afnemende consumptie in Noordelijke landen en verliezen op die manier hun inkomen.

De huidige crisis vergroot ongelijkheid en laat de gaten in ons huidige economische systeem zien alsook de noodzaak voor eerlijke noodmaatregelen én gender sensitieve lange termijn oplossingen. ActionAid maakt zich daar al jaren hard voor, maar zeker nu.

Geen inkomen door coronavirus

Sinds de uitbraak van het coronavirus is de vraag naar kleding sterk afgenomen. Als gevolg hiervan dreigen veel kledingfabrieken in Bangladesh, Cambodja en Vietnam – waar 80 procent van het personeel uit vrouwen bestaat – te sluiten. Hierdoor is het levensonderhoud van 40 miljoen textielarbeiders, én hun gezinnen, in gevaar.

Najmul Nahid/Actionaid

Help je mee vrouwen en meisjes wereldwijd te beschermen? 》

Dit doet ActionAid

 • In Vietnam, Nepal, Bangladesh, Guatemala en Ghana geven we begrijpelijke voorlichting over het coronavirus op het gebied van hygiëne, zoals het belang van regelmatig handen wassen, in de elleboog hoesten, het gebruik van mondkapjes en het herkennen van symptomen.

 • In Senegal, Somaliland en Rwanda worden er daarnaast ook hygiëne pakketten uitgedeeld met o.a. zeep en middelen die gebruikt kunnen worden wanneer schoon water ontbreekt.

 • In Kenia, India en Brazilië stimuleren we regeringen om maatregelen te treffen tegen de verspreiding van het virus. In Brazilië waar de overheid de ernst van de crises ontkent, is dat uitdagend én essentieel. In Haïti ontbreekt het eveneens aan betrouwbare informatie vanuit de overheid, waardoor er veel onrust is in het land.
  ActionAid zorgt in verschillende landen voor goede, simpele informatievoorziening.

 • In Liberia hebben we een noodplan ontwikkeld op basis van lessen die we leerden tijdens de ebola-crises. Deze kennis en expertise wordt actief gedeeld met andere landen-kantoren in de regio. Voorlichting heeft hier de prioriteit.

 • In Europa is ActionAid actief in de landen die het zwaarst getroffen worden. Zo hebben we in Italië een digitaal platform opgezet waar kennis kan worden uitgewisseld rondom het virus en vragen we aandacht voor de toename van huiselijk geweld tegen vrouwen.

Pagina aangepast op 6 mei 2020