Home - Doe mee - Campagnes - Feminists Unite - In 10 stappen naar een Grensoverschrijdend Verdrag dat werkt voor vrouwen

In 10 stappen naar een Grensoverschrijdend Verdrag dat werkt voor vrouwen

 
  • Stap 1: Alle overheden ondersteunen het VN Mensenrechten verdrag voor bedrijven en doen constructief mee aan de onderhandelingen die nu spelen.
  • Stap 2: Het kerndoel van het verdrag is het beschermen van mensenrechten, met name voor gemarginaliseerde groepen zoals vrouwen.
  • Stap 3: Het maatschappelijk middenveld, en dan met name grassroots vrouwenrechtenorganisaties, feministische bewegingen, vakbonden, vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en gender experts uit het Globale Zuiden, worden volledig betrokken bij het onderhandelingsproces voor het verdrag.
  • Stap 4: Overheden verplichten bedrijven om mogelijke nadelige gevolgen voor vrouwen van hun activiteiten te voorkomen en tegen te gaan.
  • Stap 5: Overheden verplichten bedrijven om vrouwen te raadplegen over bestaande en voorgenomen bedrijfsactiviteiten en investeringen die hen mogelijk raken.
  • Stap 6: Overheden zorgen dat bedrijven verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor vrouwenrechtenschendingen die te maken hebben met hun activiteiten buiten de eigen grenzen.
  • Stap 7: Overheden zorgen ervoor dat vrouwen geen hindernissen ondervinden bij het aanspannen en winnen van rechtszaken tegen bedrijven.
  • Stap 8: Overheden zorgen dat klachtenmechanismes van bedrijven, financiers en (internationale) instellingen toegankelijk zijn voor vrouwen
  • Stap 9: Overheden zorgen dat vrouwen eerlijke compensatie kunnen krijgen voor schendingen
  • Stap 10: Overheden zorgen voor bescherming van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en – klokkenluiders.

Pagina aangepast op 1 mei 2019