Home - Doe mee - Campagnes - Feminists Unite - In 10 stappen naar een Grensoverschrijdend Verdrag dat werkt voor vrouwen

In 10 stappen naar een Grensoverschrijdend Verdrag dat werkt voor vrouwen

 
  • Stap 1: Alle overheden ondersteunen het VN Mensenrechten verdrag voor bedrijven en doen constructief mee aan de onderhandelingen die nu spelen.
  • Stap 2: Het kerndoel van het verdrag is het beschermen van mensenrechten, met name voor gemarginaliseerde groepen zoals vrouwen.
  • Stap 3: Het maatschappelijk middenveld, en dan met name grassroots vrouwenrechtenorganisaties, feministische bewegingen, vakbonden, vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en gender experts uit het Globale Zuiden, worden volledig betrokken bij het onderhandelingsproces voor het verdrag.
  • Stap 4: Overheden verplichten bedrijven om mogelijke nadelige gevolgen voor vrouwen van hun activiteiten te voorkomen en tegen te gaan.
  • Stap 5: Overheden verplichten bedrijven om vrouwen te raadplegen over bestaande en voorgenomen bedrijfsactiviteiten en investeringen die hen mogelijk raken.
  • Stap 6: Overheden zorgen dat bedrijven verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor vrouwenrechtenschendingen die te maken hebben met hun activiteiten buiten de eigen grenzen.
  • Stap 7: Overheden zorgen ervoor dat vrouwen geen hindernissen ondervinden bij het aanspannen en winnen van rechtszaken tegen bedrijven.
  • Stap 8: Overheden zorgen dat klachtenmechanismes van bedrijven, financiers en (internationale) instellingen toegankelijk zijn voor vrouwen
  • Stap 9: Overheden zorgen dat vrouwen eerlijke compensatie kunnen krijgen voor schendingen
  • Stap 10: Overheden zorgen voor bescherming van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en – klokkenluiders.

Corona noodoproep

Tijdens de ebolacrisis bood ActionAid noodhulp. Ook nu tijdens de coronacrisis doen we dat.

De coronacrisis treft miljoenen mensen en zorgt nu al voor schrijnende situaties in grote delen van de wereld. Steun voor vrouwen en hun gemeenschappen is hard nodig.

Help mee >>

Pagina aangepast op 1 mei 2019