Home - Doe mee - Campagnes - Noodfonds

Geweld, honger en natuurrampen


Het noodfonds steunt vrouwen die nú noodhulp nodig hebben

Hongersnood in Ethiopië, aardbeving in Haïti, gewapend conflict in Afghanistan. Per jaar raken 300 miljoen mensen alles kwijt door klimaatrampen en gewapend conflict. Vrouwen en meisjes die al in armoede leven worden hierbij altijd het hardst geraakt. En dat terwijl juist zij bij rampen een cruciale rol spelen bij het overleven en de wederopbouw van de gemeenschap.
Het ActionAid Noodfonds staat voor deze vrouwen klaar. Onze lokale collega’s en partnerorganisaties komen bij rampen direct in actie. We bieden noodhulp aan vrouwen in de meest afgelegen gebieden en kijken hoe we de impact van toekomstige rampen kunnen beperken.
 • 300 mln

  mensen zijn ieder jaar slachtoffer van rampen.

 • 90%

  van de bevolking in Tigray, Ethiopië heeft nú noodhulp nodig

 • 61.000

  Huizen verwoest door aardbeving in Haïti, honderdduizenden dakloos

Ons noodfonds helpt vrouwen op de vlucht voor honger en geweld in Ethiopië

Kaleita Windem, moeder van twee meisjes had een eigen stukje grond waarop ze graan en tarwe verbouwde. Het had dit jaar veel geregend dus ze hoopte op een goede oogst. “Maar de sprinkhanen hebben alle gewassen verwoest. Ook kwamen de militairen door ons dorp en hebben ons huis platgebrand. Gelukkig heb ik met mijn dochters het conflictgebied kunnen ontvluchten.”

Kaleita en haar twee dochters hebben niks meer en zijn geheel afhankelijk van noodhulp . Om te overleven hebben zij basisvoorzieningen nodig zoals eten, schoon water, kleding, schoenen, medische hulp en een veilig onderkomen. Om hun leven weer op te bouwen hebben zij ook psychologische hulp, geld en scholing nodig. ActionAid heeft Kaleita en haar familie kunnen bereiken met onder andere een voorraad tarwemeel. Ze vertelt: “Dankzij ActionAid kunnen we nu tenminste brood en onze favoriete pap maken.”

Zo staat het noodfonds voor vrouwen in crisis klaar:

 • Direct ter plaatse de eerste noodhulp te verlenen
 • Met de lokale gemeenschap te werken aan wederopbouw en risicoreductie
 • Vrouwen een centrale rol te geven in het organiseren van de respons

 

Van elke euro in ons noodfonds gaat:

 • 50% naar directe hulp. We komen direct in actie om te zorgen voor onder andere voedsel, water,
  dekens, hygiënepakketten, psychosociale ondersteuning en onderdak.
 • 35% naar preventie. We wapenen gemeenschappen tegen natuurgeweld. Zo geven we training in klimaatbestendige landbouw en werken we nauw samen met vrouwen die de gemeenschap goed kennen en gewend zijn ver vooruit te denken.
 • 15% naar beter beleid. We steunen gemeenschappen bij het opkomen voor beter rampenbeleid.

 

Steun ons noodfonds

Doneer

Vrouwen leiden noodactie in Kenia

Luijah werkt al 10 jaar voor ActionAid Kenia. Tijdens de extreme droogte in de zomer van 2017 coördineerde zij het Food for Assets programma waarmee ActionAid ongeveer 1.800 gezinnen kon bijstaan met voedselhulp. “Het voelt goed om coördinator in mijn gemeenschap te zijn”, zegt Luijah. “Ik zie veel positieve veranderingen. Door dit programma krijgen vrouwen meer aanzien binnen de gemeenschap. Zij beslissen over het voedsel. Ze voelen zich sterker en beter in staat om voor hun gezin te zorgen.”

Bij ActionAid staan vrouwen centraal, ook bij noodsituaties. Vrouwen zijn vaak de eersten die in actie komen tijdens rampen. Ook hebben zij de lokale kennis en sociale netwerken die van levensbelang zijn tijdens een humanitaire respons. Daarnaast spelen vrouwen een belangrijke sleutel bij de oplossingen op lange-termijn. Vrouwen als Luijah hebben als boerin veel kennis van het land, de gewassen en de beste aanpak bij aanhoudende droogte of overstromingen. ActionAid zorgt dat hun stem wordt gehoord en centraal staat in alle programma’s.

"Vrouwen hebben nu meer aanzien binnen het gezin." ©ActionAid

ActionAid komt in actie bij rampen:

 • Rohingya's in Bangladesh

  Nadat duizenden Rohingya's in 2017 vluchtten naar Bangladesh gaf ActionAid noodhulp aan meer dan 66,000 mensen.

 • Orkaan Matthew in Haïti

  Sinds orkaan Matthew in 2016 Haïti trof, heeft ActionAid 58.000 mensen geholpen, met name in de afgelegen gebieden.

 • Vluchtelingencrisis in Griekenland

  In Griekeland organiseerde ActionAid 3.803 sessies voor traumaverwerking voor vluchtelingen.

 • Hongersnood Kenia

  In Kenia hielpen we 130.000 mensen die in 2017 werden getroffen door extreme droogte met voedsel en water.

 • Aardbeving Nepal

  In Nepal vingen we in 2015 na de aardbeving 7.000 gezinnen op in tijdelijke opvangcentra. Ook zorgden we voor 50 noodscholen.

Steun onze aanpak op noodhulp

Doneer