Home - Doe mee - Campagnes - In actie voor vrijheid

In actie voor vrijheid

Wist je dat drie op de zeven mensen wereldwijd niet in een vrij land woont? Een land waarin je niet hardop kunt zeggen dat je het oneens bent met de overheid? Je in elkaar wordt geslagen, bedreigd of zelfs vermoord, als je dat wel doet? Voor ons misschien moeilijk voor te stellen, maar voor mensen in deze landen realiteit.
En dat is gevaarlijk, want vrije media en goede nieuwsvoorziening is van levensbelang voor een evenwichtige, goede geïnformeerde samenleving. Kijk hier wat jij kunt doen >>
ActionAid Oeganda op slot

In oktober 2017 werden onze activiteiten in Oeganda bemoeilijkt toen de overheid het ActionAid-kantoor binnenviel. De officiële aanklacht luidt ‘betrokkenheid bij illegale activiteiten’, maar vermoedelijk speelt kritiek op een grondwetswijziging mee. Door de presidentiële leeftijdsgrens van 75 jaar af te schaffen zou Museveni, die al 31 jaar aan de macht is, zich opnieuw kandidaat kunnen stellen. Hier sprak ActionAid Oeganda zich tegen uit.

Deze inval was onderdeel van een grotere actie van de overheid. Want ook viel de politie twee kantoren van lokale ActionAid-partners binnen. Na protesten bij de rechtbank werd de rekening gelukkig weer vrijgegeven, maar dergelijke overheidsacties die het tegengeluid onderdrukken blijven zeer zorgwekkend.

©ActionAid

"We maken ons zorgen over de intimidatie waar het personeel van ActionAid Oeganda mee geconfronteerd wordt." - Chris Kinyanjui, ActionAid International

Gevaar voor democratie

Vrije media zijn nodig om overheden te controleren. Zonder goede media kunnen autoriteiten hun gang gaan en komen onjuistheden niet aan het licht. Media is dus onlosmakelijk verbonden met democratie. Bovendien kunnen mensen die goed geïnformeerd zijn beter beoordelen of hun democratie werkt, krijgen ze beter inzicht in politiek en kunnen zij invloed op het beleid uitoefenen.

Machtsmisbruik

In sommige landen gaan overheden nog een stapje verder. Niet alleen worden mediabedrijven aan banden gelegd, maar ook mensen en organisaties de mond gesnoerd. Zo kan het in Turkije of Rusland levensgevaarlijk zijn om te demonstreren. Onderzoek van CIVICUS toont aan dat 3 op de 7 mensen in een land leeft waar hun vrijheden ernstig worden beperkt. Wereldwijd gaat dat om 3 miljard mensen.

Dit doet ActionAid

Al sinds jaar en dag steunt ActionAid dappere mensenrechtenactivisten die vechten voor het recht op een veilige, democratische samenleving. Onze activiteiten worden vaak uitgevoerd in samenwerking met ons jongerennetwerk Activista. Dit netwerk heeft als doel jongeren wereldwijd te mobiliseren en te betrekken bij politieke beslissingen.

 • We organiseren journalistieke trainingen en workshops en zorgen voor kennisuitwisselingen tussen medianetwerken.

 • We ondersteunen radioprogramma’s die zich richten op voorlichting, bijvoorbeeld over geweld tegen vrouwen, hiv/aids of de negatieve gevolgen van mijnbouw.

 • We verenigen en mobiliseren mensen die opkomen voor hun rechten en faciliteren bijeenkomsten, campagnes en demonstraties.

De kracht van een vrije stem

 • In Sierra Leone

  steunt ActionAid een radioprogramma met verkiezingsinformatie voor jongeren. Zo wordt aandacht gevraagd voor vreedzame verkiezingen.

 • In Liberia

  vraagt ActionAid's partnerorganisatie Women Speak aandacht voor vrouwenrechten via radiotalkshows. Inmiddels hebben de vrouwen al 3,5 miljoen luisteraars bereikt: 80 procent van de bevolking in Liberia.

 • In Zuid-Afrika

  voert partnerorganisatie MACUA actie tegen kolenmijnen die de bodem, het water en de lucht ernstig vervuilen. Dit doen ze onder meer door demonstraties en podcasts.