Home - Doe mee - Campagnes - De strijd tegen de voedselcrisis*

Zij strijdt tegen de voedselcrisis

Inwoners van Zambia hebben het zwaar. Steeds vaker worden zij getroffen door mindere en onvoorspelbare neerslag. Op dit moment hebben 2,3 miljoen Zambianen geen toegang tot eten en drinken. En alles wijst erop dat de situatie alleen maar erger zal worden.
Vooral vrouwen merken de gevolgen hiervan. In ontwikkelingslanden werken 8 op de 10 vrouwen op het land en verbouwen het leeuwendeel van het voedsel. Maar door aanhoudende droogte in Zambia en andere landen valt er steeds minder te oogsten en wordt voedsel onbetaalbaar.
Door een gift aan ActionAid help je mee vrouwen en gemeenschappen wereldwijd te wapenen tegen het veranderende klimaat en draag je bij aan een betere positie voor vrouwen. Help je mee? Een online donatie waarderen we enorm. Je kunt bij ActionAid eenmalig of maandelijks doneren, geef vandaag nog via onderstaand formulier >>

Strijd mee en doneer

Strijden tegen de voedselcrisis. Help je mee?

Nalishebo leefde met haar gezin van de opbrengsten van haar land. Door extreme droogte kunnen ze niets meer oogsten en is voedsel kopen onbetaalbaar geworden. © Fredrick Ntoka/ActionAid

Vrouwen hardst geraakt

Extreme droogtes en stormen – zoals Idai in 2019 – worden steeds erger en ook frequenter. Vooral vrouwen worden hier hard door geraakt, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de voedselproductie: 8 op de 10 vrouwen in ontwikkelingslanden werken op het land. Een deel van hun oogst wordt door het gezin gebruikt en een deel wordt op de markt verkocht. Van de opbrengst kunnen kinderen naar school of kan er geïnvesteerd worden in nieuwe landbouwmiddelen.

Geen gelijkwaardige positie

Vrouwen zoals Nalishebo werken op het land, gaan naar de markt en zorgen voor het huishouden. Hiervoor is nauwelijks erkenning en het ontbreekt vrouwen aan een gelijkwaardige positie. Zij kunnen vaak geen aanspraak maken op eigendomsrecht, landbouwtraining en andere noodzakelijke middelen om droogte de baas te kunnen.

Landrechten slecht geregeld

Voor veel vrouwen is kleinschalige landbouw van levensbelang, want het is de bron van voedsel. Toch worden hun rechten, zoals het recht op land, slecht beschermd. Vrouwen krijgen vaak geen (goede) landbouwgrond toegewezen en eigendom en erfrecht van land is in veel landen slecht geregeld. Door de groeiende vraag naar vruchtbare landbouwgrond worden lokale boeren steeds vaker van hun land gejaagd. Vaak zonder inspraak of compensatie. Betere landrechten voor vrouwen en gemeenschappen zijn cruciaal voor de aanpak van honger en armoede.

Ongelijkheid neemt toe

Door de klimaatcrisis neemt ongelijkheid eveneens toe. Tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen rijke landen, die het meest hebben bijdragen aan klimaatverandering, en de landen die er het hardst door worden getroffen.

Strijd mee en steun ons werk met een gift >>

Dit doet ActionAid

ActionAid zet zich samen met lokale partners en gemeenschappen in om honger tegen te gaan. Dat doen we door onder andere:

  • training te geven aan vrouwen over klimaatbestendige landbouwtechnieken, zodat hun oogsten beter bestand zijn tegen extreem weer.

  • samenwerkingen te stimuleren binnen en tussen vrouwengroepen, zodat vrouwen gezamenlijk in staat zijn hun rechten, zoals recht op land, op te eisen.

  • voorlichting te geven over het belang van vrouwenrechten. Hier wordt de hele gemeenschap bij betrokken, want alleen door samen te werken kunnen we werken aan een gelijkwaardige positie voor vrouwen.

  • op lokaal, nationaal én internationaal niveau campagne te voeren voor een duurzamer klimaatbeleid en beschermende maatregelen voor mensen in ontwikkelingslanden.