Home - Landen - Democratische Republiek Congo

“Dankzij ActionAid’s landbouwtraining is de oogst gestegen en ons leven verbeterd.”

Marie Claire M’Povha (47), hier links
ActionAid traint boerinnen in klimaatbestendige landbouwtechnieken en leert hen om te lezen en schrijven. © ActionAid

Democratische Republiek Congo

De Democratische Republiek Congo (DRC) is een van de armste landen ter wereld. Meer dan 87% van de bevolking leeft onder de armoedegrens van 1,90 dollar per dag. Het land wordt al decennialang geteisterd door conflicten, burgeroorlogen en gewelddadige groeperingen. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen en leven in onzekerheid. In Oost-Congo vechten milities, rebellen en afgesplitste legereenheden om controle te krijgen over de lucratieve grondstoffenhandel.
 • 87%

  van de mensen leeft onder de armoedegrens

 • 2,7 miljoen

  mensen zijn ontheemd als gevolg van conflict

 • 37%

  van de vrouwen heeft afgelopen jaar te maken gehad met fysiek of seksueel geweld

Extreme armoede

In de DRC leeft de meerderheid van de armste mensen in rurale gebieden. Hier is vaak maar beperkte toegang tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Dit leidt geregeld tot uitbraken van dodelijke ziekten zoals cholera.

Vrouwenrechten

Daarnaast worden veel vrouwen en meisjes in de DRC blootgesteld aan seksueel geweld. Miljoenen vrouwen zijn verkracht of misbruikt gedurende de jaren van aanhoudend conflict. Ook zijn vrouwen vaak de dupe van de mijnbouw uit het land. Doordat mijnbouwbedrijven water vervuilen, zijn vrouwen genoodzaakt uren te lopen in de zoektocht naar schoon drinkwater. Daarnaast raakt hun akker vervuild of worden ze verstoten van hun land. Hiervoor krijgen zij vervolgens ook nog eens geen of slechte compensatie.

“Eindelijk kan ik mijn gezin voldoende te eten geven”

Justine Mapendo (32) vluchtte in 2014 uit de regio Kanyatsi, nadat het geweld tussen regeringstroepen en rebellen het leven onmogelijk maakte. Het was voor Justine nooit makkelijk haar gezin te onderhouden, omdat er weinig geld was voor voedsel en huur. Er is sindsdien veel veranderd. Justine werd samen met andere vrouwen uit Kanyatsi geselecteerd voor een voedselproject van ActionAid, dat vrouwen ondersteunt met training en landbouwmiddelen.

Haar familie ontving gereedschap, voedingsgewassen, zaden en vijf cavia’s. “De cavia’s zijn een uitkomst, want in mijn cultuur mogen vrouwen geen geiten slachten. Maar over cavia’s wordt niets gezegd,” legt Justine uit. “De training heeft me geholpen om succesvol mijn boerderij te runnen. Dit seizoen verwacht ik een recordoogst!”

“De training heeft me geholpen om succesvol mijn boerderij te runnen. Dit seizoen verwacht ik een recordoogst!” © Jonas Rwanika / ActionAid

Dit doet ActionAid

 • Vrouwenrechten
  ActionAid wil dat vrouwen in mijnbouwgebieden beter worden beschermd. Daarom heeft ActionAid een netwerk opgezet van zo’n 35 mijnbouwgroepen, gericht op het bestrijden van geweld en uitbuiting van vrouwen. ActionAid helpt slachtoffers van verkrachting hun leven weer op te bouwen, en staat zij aan zij met vrouwen die rebellen confronteren met hun misdaden. Lees meer over ons werk over vrouwenrechten >>

 • Duurzame aarde
  ActionAid wil dat de Congolese bevolking profiteert van haar hulpbronnen. Samen met onze partners geven we trainingen over landrechten en leren we mensen hoe ze deze kunnen claimen. Verder dringt ActionAid aan op het versterken van de nationale wetgeving om te zorgen dat boeren- en mijnbouwgemeenschappen beter worden beschermd. Lees wat wij doen voor een eerlijk gebruik van de aarde >>

 • FairPhone

  Met de steun van ActionAid is eind 2013 de FairPhone uitgebracht; de eerste mobiele telefoon waarin zo veel mogelijk conflictvrije mineralen worden gebruikt, waaronder uit de DRC.

 • Betere wetgeving voor mijnbouw

  De DRC is één van de veertien landen waarmee ActionAid werkte aan modelwetgeving voor de mijnbouw. De wet biedt lokale gemeenschappen de mogelijkheid hun basisrechten in mijnbouwgebieden te claimen en beter te onderhandelen over mijnbouwprojecten in hun buurt. Dit unieke wetsvoorstel is erkend door de Afrikaanse Unie en zal, als deze wordt geïmplementeerd, veel sterker zijn dan het vrijblijvende systeem van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 • Succesvolle lobby tegen import conflictmineralen

  ActionAid heeft succesvol gelobbyd voor bindende regelgeving voor bedrijven om de import van conflictmineralen aan banden te leggen. In 2017 is de Europese conflictmineralenwet aangenomen, die bedrijven vanaf 2021 verplicht om na te gaan of zij met hun inkopen bijdragen aan conflict.

Lokale partners

ActionAid is sinds 1987 actief in de DRC. De projecten worden gecoördineerd door het lokale kantoor en uitgevoerd door onze lokale partners. We werken nauw samen met onder meer ouderorganisaties, de lerarenvakbond, het kinderparlement en verschillende openbare instellingen. Op deze manier maken we gebruik van de lokale kennis en ervaring, en kunnen bouwen op de sterke relatie die onze partners reeds met de gemeenschappen hebben opgebouwd.

Enthousiast over ons werk in de DRC?

Steun ons werk

Pagina aangepast op 19 april 2019