Home - Actueel - Duurzame aarde - Klimaatverandering - Milieudefensie en ActionAid: nieuwe lagere limiet biobrandstoffen ‘eerste minimale stap’

Milieudefensie en ActionAid: nieuwe lagere limiet biobrandstoffen ‘eerste minimale stap’

Naar verwachting besluiten de Europese Energieministers vandaag dat diesel- en benzine voortaan voor nog maar 7% uit biobrandstof uit voedsel mogen bestaan, voorheen was dat 10%. Sommige landen – waaronder Nederland – pleitten voor 5%, andere lidstaten juist voor een hoger percentage. Milieudefensie en ActionAid zijn blij als dit compromis er komt, maar teleurgesteld over het verzet van veel landen tegen de inperking. Biobrandstoffen doen een grote aanslag op de beschikbare grond voor voedselgewassen. Bedrijven hebben als gevolg van dit beleid wereldwijd nu al miljoenen hectares land verworven, veelal ten koste van lokale voedselproducenten.

 

Volgens beide organisaties is het compromis daarom niet meer dan een eerste stap om het gebruik van biobrandstoffen uit voedsel nog verder terug te dringen.  Geert Ritsema van Milieudefensie:

“Biobrandstoffen leken tien jaar geleden een prachtige oplossing voor het klimaat en het milieu. Maar al snel bleek dat een vergissing. De teelt van biobrandstoffen zoals bijvoorbeeld palmolie leidt op grote schaal tot ontbossing in landen als Indonesië en Maleisië. Bovendien blijkt uit het laatste IPCC rapport dat biobrandstoffen in veel gevallen zelfs méér klimaatschadelijke emissies veroorzaken dan fossiele brandstoffen.”

Daar komt volgens Barbara van Paassen van ActionAid nog bij dat de teelt van gewassen voor biobrandstoffen in ontwikkelingslanden leidt tot landroof en het verdringen van de voedselproductie. Van Paassen:

“Het lijkt op een discussie over paar procent meer of minder, maar het gaat over mensen: Uit berekeningen van ActionAid blijkt dat 1% biobrandstof in calorieën gelijk staat aan voedsel voor 34 miljoen mensen. In een wereld waarin bijna een miljard mensen honger lijden is het volstrekt onacceptabel dat het voedsel van arme mensen wordt bijgemengd in onze benzinetanks.¨

Wat Milieudefensie en ActionAid betreft gaat de Europese bijmengverplichting daarom zo snel mogelijk naar nul procent. Ze pleiten er daarom voor dat het nieuwe Europees Parlement het percentage naar beneden bijstelt, als het zich binnenkort opnieuw over de bijmengverplichting mag uitspreken. Het vorige parlement stelde in september 2013 de grens op maximaal 6 procent. De lidstaten zijn nu uitgekomen op een grens van 7 procent.

Ook roepen beide organisaties de Tweede Kamer op om de bijmengverplichting op nationaal niveau naar beneden bij te stellen. De Tweede Kamer is al jaren kritisch op dit beleid en de meerderheid is voor een plafond van 5%, veel parlementariërs zien het liever nóg lager. De bijmengplicht werd in 2009 ingevoerd.
 

Editors’ notes

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elliaa Jutte, persvoorlichter bij ActionAid via het telefoonnummer 020-5206210.

 

Achtergrondinformatie

[1] Berekening ActionAid is gebaseerd op gemiddelde calorieën per liter ethanol en biodiesel maal gemiddelde EU consumptie van beide biobrandstoffen. Benodigde calorieën voor mensen (kwaliteit voedsel buiten beschouwing gelaten) gaat uit van 1800 p/d (FAO). Berekeningen op basis van deze gemiddelden laten zien hoeveel mensen gevoed zouden kunnen worden op basis van caloriegebruik per % bijmenging conventionele biobrandstoffen in Europa. Zo staat 1% meer gelijk aan caloriewaarde voor 34 miljoen mensen, 2% voor 68 miljoen mensen etc. Deze analyse stelt niet dat zoveel meer mensen honger zullen hebben als direct gevolg hiervan. Landgebruik en impact op voedselprijzen, evenals andere (vaak samenhangende) factoren worden hierin niet meegenomen.

Zie voor meer informatie over gevolgen voor landrechten en voedselprijzen adding_fuel_to_the_flame_actionaid_2013_0 (1)

Meer over de palmolie/landroof campagne biobrandstof van Milieudefensie https://milieudefensie.nl/biomassa/palmolie