Home - Actueel - Duurzame aarde - Landrechten - Aanbevelingen voor voedselzekerheidbeleid: investeer boerinnen

Aanbevelingen voor voedselzekerheidbeleid: investeer boerinnen

Binnenkort publiceert de Nederlandse overheid het nieuwe voedselzekerheidsbeleid. Hoe wil de overheid bijdragen aan wereldwijde voedselzekerheid en de strijd tegen honger? Naar verwachting zal de rol van Nederlandse bedrijven hierin centraal staan.

Kleinschalige boerinnen hebben een sleutelrol in het bereiken van voedselzekerheid. Samen met acht Nederlandse boerinnen heeft ActionAid Nederlandse burgers geïnformeerd en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking opgeroepen tot gerichte investeringen. Ook heeft ActionAid hard gelobbyd bij de Tweede Kamer en het ministerie om haar beleidsaanbevelingen onder de aandacht te krijgen.

“Met succes lijkt het, want er is steeds meer aandacht voor vrouwen en kleinschalige boerinnen in het Nederlandse beleid.”

Té groot belang van Nederlands bedrijfsleven

Aan de minister de taak Nederlandse belangen en die van arme mensen in ontwikkelingslanden te verenigen. Dit is een grote uitdaging, want het belang van het Nederlandse bedrijfsleven lijkt té vaak zwaarder te wegen dan die van de kleinschalige boer of boerin in Afrika.

Grootschalige industriële landbouw is interessant voor zadenbedrijven en grote investeerders, maar niet voor de kleinschalige boerin in Kenia. Er zijn veel nadelen:

  • Boeren verliezen hun land door grootschalige landinvesteringen – veelal landroof
  • De milieueffecten van grootschalige landbouwbedrijven, vrijwel altijd monoculturen, zijn vaak desastreus
  • De Keniaanse consument ziet vaak weinig terug van wat er op grote landbouwbedrijven wordt geproduceerd: geen eten voor de lokale markt, maar bloemen of bonen voor export naar Europa

Dus, wie profiteert er nu eigenlijk van de inzet van de Nederlandse overheid in ontwikkelingslanden?

“Volgens ActionAid zou het belang van de armsten, in het bijzonder kleinschalige boerinnen, altijd voorop moeten staan in internationale samenwerking.”

Deze en andere zorgen én suggesties voor hoe het beter kan heeft ActionAid onlangs met het ministerie gedeeld in een uitgebreide consultatie voor het nieuwe beleid. Onze inbreng kun je hier vinden. Wij kijken uit naar het nieuwe beleid en zullen dit grondig onder de loep nemen. Wordt vervolgd!

Investeer ook in boerinnen!

Doneer nu!