Home - Actueel - Duurzame aarde - Klimaatverandering - Milieudefensie en ActionAid: limiet bijmenging biobrandstoffen nog niet ambitieus genoeg

Milieudefensie en ActionAid: limiet bijmenging biobrandstoffen nog niet ambitieus genoeg

Amsterdam, 24 februari 2015 – Een limiet van 6 procent voor de bijmenging van conventionele biobrandstoffen in Europese benzine en diesel, waar de milieucommissie van het Europees Parlement vandaag vóór stemde, is een stap in de goede richting maar niet ambitieus genoeg. Dat stellen Milieudefensie en ActionAid. Deze conventionele biobrandstoffen concurreren namelijk met voedselgewassen, en het verbouwen ervan zorgt voor veel milieuschade en mensenrechtenschendingen. Milieudefensie en ActionAid verwachten daarom dat de Nederlandse overheid verder gaat dan dit en de in december aangenomen ambitieuzere limiet van maximaal 5 procent uitvoert.

 

Inmiddels blijkt dat de productie van biobrandstoffen, die vaak gemaakt worden van voedselgewassen zoals palmolie en suikerriet, zorgt voor hoge voedselprijzen, landroof en ontbossing (1). De bijmengverplichting werd ooit ingesteld omdat biobrandstoffen minder CO2 zouden uitstoten en dus beter voor het klimaat zouden zijn dan fossiele brandstoffen. Maar wanneer alle effecten worden meegenomen, zorgt de bijmenging in sommige gevallen zelfs voor het versterken van klimaatverandering.

Anouk van Baalen, campaigner bio-energie bij Milieudefensie: “De Europese vraag naar biobrandstoffen zorgt voor ontbossing van waardevol tropisch regenwoud, met negatieve gevolgen voor mens en milieu, en voor verergering van het klimaatprobleem waarvoor ze aanvankelijk een oplossing leken. Van de Europese Unie valt voorlopig niet méér te verwachten dan een limiet van 6 procent. Milieudefensie rekent nu op de Nederlandse overheid voor meer ambitie.”

Barbara van Paassen, sr. beleidsadviseur bij ActionAid: “Het lijkt een discussie over een paar procent meer of minder, maar het gaat over mensen: Uit berekeningen van ActionAid blijkt dat 1 procent biobrandstof voor Europa in calorieën gelijk staat aan voedsel voor 34 miljoen mensen. In een wereld waarin bijna een miljard mensen honger lijden is het volstrekt onacceptabel dat het voedsel van arme mensen wordt bijgemengd in onze benzinetanks (2).¨

Europarlementariërs uit de Milieucommissie stemden vandaag voor:

  • Een limiet van zes procent op het bijmengen van biobrandstoffen uit voedsel- en energiegewassen. (Nu worden er al 4,7 procent conventionele biobrandstoffen bijgemengd).
  • Het meerekenen van de CO2-effecten van biobrandstoffen vanaf 2020, wat betekent dat de impact op het klimaat beter en vollediger wordt meegeteld -Een subdoelstelling om geavanceerde biobrandstoffen, zoals bijvoorbeeld algenolie, bij te mengen, die ook aan strengere milieu en sociale duurzaamheidseisen moeten voldoen.

De komende maanden zullen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad verder overleggen. In april stemt het Europarlement over het voorstel dat daaruit volgt. Ondanks de limiet zal de productie van biobrandstoffen nog steeds doorgroeien. Nederland is de grootste importeur van palmolie voor de productie van biobrandstoffen in Europa (3). Milieudefensie en ActionAid vinden daarom dat de Nederlandse overheid een voortrekkersrol zou moeten spelen door zich zowel in Nederland als in Brussel in te zetten voor het uitfaseren van biobrandstoffen die concurreren met voedsel.

Voor meer informatie:

Milieudefensie persvoorlichting: 020-5507333

ActionAid persvoorlichting: 020-5206210

Editors’ notes

(1) De zorg over het Europees biobrandstoffenbeleid is groot in landen die de negatieve gevolgen rond de expansie van palmolieplantages ondervinden. Meer dan 200 zuidelijk maatschappelijke organisaties, waaronder een groot aantal zusterorganisaties van Milieudefensie uit het Friends of the Earth-netwerk, stuurden daarom voorafgaand aan de stemming een open brief richting de Europarlementariërs:

https://milieudefensie.nl/publicaties/brieven/eu-beleid-palmolie-en-biobrandstoffen-open-brief-maatschappelijke-organisaties/view

 

(2) Zes miljoen hectaren zijn door Europese bedrijven overgenomen in Afrika voor het produceren van biobrandstoffen tussen 2009 en 2013. http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/adding_fuel_to_the_flame_actionaid_2013_final.pdf

 

(3) Bij de eerste lezing van het Europees parlement over het biobrandstoffenbeleid, in (datum, jaartal) publiceerde Friends of the Earth Europe, Europese koepel van Milieudefensie, een rapport over de toegenomen groei in vraag naar palmolie door het biobrandstoffenbeleid. In Nederland verdubbelde de productie tussen 2006 en 2012:

https://milieudefensie.nl/publicaties/rapporten/rapport-the-eu-biofuel-policy-and-palm-oil-cutting-subsidies-or-cutting-rainforest/view