Home - Actueel - Duurzame aarde - Landrechten - ActionAid: Overheden moeten landroof tegengaan

ActionAid: Overheden moeten landroof tegengaan

ActionAid publiceerde onlangs onderzoek over landroof in Tanzania. Nu zijn er twee nieuwe rapporten die overheden aansporen dit probleem wereldwijd aan te pakken.

‘Act on it’

ActionAid presenteert een actieplan dat overheden wereldwijd helpt hun beloftes waar te maken en landroof daadwerkelijk aan te pakken. Het rapport Act on it noemt vier belangrijke stappen om landroof te voorkomen:

  • Rechten en behoeften van landgebruikers, vooral vrouwen, respecteren en de richtlijnen voor internationale landrechten (CFS Tenure Guidelines) volgen
  • Het recht op vrije, geïnformeerde, en tijdige instemming (Free Prior and Informed Consent) van gemeenschappen altijd respecteren
  • Beleid en projecten die landroof in de hand werken herzien en inzetten op beleid en investeringen die de belangen van kleinschalige voedselproducenten, in het bijzonder vrouwen, vooropstellen
  • Bedrijven reguleren, zodat mensenrechten bij landinvesteringen worden gewaarborgd

Nieuw onderzoek onthult landroof door investeerders

Een belangrijke aanbeveling volgt uit vandaag gepubliceerd onderzoek naar de gevolgen van de New Alliance for Food and Nutrition Security. Dit is een initiatief van de G7 en EU, om investeringen in landbouw te bevorderen.

Uit het onderzoek blijkt dat dit initiatief niet gericht is op het ondersteunen van kleinschalige boeren en boerinnen. New Alliance zet juist in op het bevorderen van grootschalige investeringen en een grotere rol voor multinationals in Afrika door wijzigingen in wetgeving en het vrijmaken van land. De praktijk leert dat grootschalige investeringen vaak eindigen in landroof, omdat de rechten van de mensen niet beschermd worden. Dit bleek ook al uit verschillende New Alliance projecten, zoals EcoEnergy in Tanzania.

Les één: Investeer niet in de top-down New Alliance, maar in kleinschalige boerinnen

Wat moet er nu gebeuren?

Wij roepen de Nederlandse overheid en de EU op om hún verantwoordelijkheden te vervullen, terwijl onze collega’s dit probleem in Tanzania, Senegal en andere Afrikaanse landen op de kaart zetten. De eerste positieve stap in Nederland is gezet met de start van een dialoog om de invoering van de Tenure Guidelines te bevorderen. Daarnaast is de rol van overheid en ambassades cruciaal voor het tegengaan van landroof én het steunen van lokale initiatieven van boeren en boerinnen zelf. Zij kunnen daadwerkelijke wijzigingen in beleid en praktijk doorvoeren. ActionAid zal zich hier ook de komende tijd weer hard voor inzetten.

Help mee landroof te bestrijden

Klik hier