Home - Actueel - Duurzame aarde - Landrechten - Transparantie cruciaal voor uitfasering biobrandstoffen uit voedsel

Transparantie cruciaal voor uitfasering biobrandstoffen uit voedsel

Het gebruik van voedselgewassen voor de productie van biobrandstoffen heeft verschillende nadelen. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van CE Delft in opdracht van ActionAid, Greenpeace Nederland, IUCN NL, Milieudefensie en Natuur & Milieu. Meer transparantie en aandacht voor de grote rol van Nederland in productie en export is hoog nodig.

Ten eerste zijn biobrandstoffen zelden beter voor het milieu dan fossiele aardolie. Bovendien leidt het gebruik van voedselgewassen voor biobrandstof in veel gevallen tot landroof – en concurrentie met de voedselmarkt. Wij roepen de overheid daarom op om biobrandstoffen op basis van voedselgewassen snel uit te faseren en landroof door biobrandstoffen harder tegen te gaan.

Geen transparantie

De publicaties van de overheid geven geen volledig beeld. Bijvoorbeeld: de absolute volumes biobrandstoffen die worden bijgemengd blijven onvermeld. Ook is niet duidelijk uit welk land de biobrandstoffen precies afkomstig zijn en onder welke omstandigheden ze geproduceerd zijn – wat de situatie met betrekking tot de landrechten is. Daarnaast bevat de categorie ‘overig’ de meest slechte biobrandstoffen zoals palmolie. Ook worden de risico’s op fraude bij bijvoorbeeld het gebruik van frituurvet niet goed uitgesloten. Een volledig beeld is dus belangrijk om de duurzaamheid van biobrandstoffen te beoordelen en de meest slechte biobrandstoffen uit te sluiten.

Slechte biobrandstoffen gaan de grens over

Nederland is de grootste biobrandstoffenproducent van Europa. De productie en export van biobrandstoffen is minder transparant dan de Nederlandse consumptie. Daar moet Nederland zich voor inzetten. Omringende landen vragen namelijk niet in dezelfde mate naar de herkomst van biodiesel en bio-ethanol.

Er is meer transparantie in de gehele keten nodig: van herkomst tot en met export en consumptie van zelfgemaakte biobrandstoffen elders in Europa. Alleen zo is landroof en concurrentie met voedselgewassen door biobrandstoffen te voorkomen. De Nederlandse overheid moet zich daar hard voor maken.

Steun onze campagnes

Klik hier