Home - Actueel - Ongelijkheid - Meer gelijkheid? ActionAid laat zien hoe!

Meer gelijkheid? ActionAid laat zien hoe!

Ongelijkheid heeft een onacceptabel niveau bereikt. Daar is iedereen het over eens. Toch nemen de verschillen nog steeds toe, ondanks de internationale overeenkomst om ongelijkheid aan te pakken. Alle reden voor nieuwe initiatieven! Concrete campagnes en projecten ondersteunen het gevecht voor meer gelijkheid. Dit blijkt uit een onthullend rapport van ActionAid The Price of Privilege: Extreme Wealth, unaccountable power and the fight for equality.

7 mythes over ongelijkheid ontkracht

Het rapport levert een waardevolle bijdrage aan het internationale debat over ongelijkheid, door bestaande mythes door te prikken. Deze mythes maskeren het onrecht van de ongelijkheid, zoals het geloof dat ongelijkheid nodig is voor economische groei, de overtuiging dat belastingvoordelen voor grote bedrijven nodig zijn voor investeringen en banen, en het onverdiende vertrouwen dat de private sector efficiënter is dan de publieke sector. Het rapport van ActionAid laat zien hoe deze argumenten zijn opgebouwd en dat ze onhoudbaar zijn.

Omvang en verbindingen

Het rapport kaart ook de omvang van ongelijkheid en de dwarsverbanden aan, bijvoorbeeld tussen gender, etniciteit en inkomen. Het gevecht tegen ongelijkheid is uiteindelijk een strijd om macht.

Grootschalige, industriële landbouwbedrijven beslaan slechts 16% van de landbouwbedrijven wereldwijd, maar hebben 88% van de landbouwgrond in handen.

Beleidsoplossingen die voor iedereen werken

Het rapport noemt een groot aantal beleidsoplossingen voor het herverdelen van macht en rijkdom in de samenleving, bijvoorbeeld:

  • Erkenning en compensatie voor het onbetaalde werk dat vrouwen thuis verrichten
  • Instellen van een “maximum loon” (gelinkt aan het loon van de minst verdiende werknemer in een bedrijf)
  • Investeren in publieke voorzieningen, zoals gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang
  • Ervoor zorgen dat gemeenschappen, en dan met name vrouwen in arme gemeenschappen, controle krijgen over hun land
  • Werken aan een eerlijk belastingsysteem wereldwijd. Nog steeds ontwijken multinationals en de rijken der aarde belasting via sluiproutes. Hierdoor lopen ontwikkelingslanden nog miljarden per jaar mis aan belastinginkomsten

Ongelijkheid wordt niet minder door mooie woorden van politici en business as usual. De focus moet verschuiven naar oplossingen waar we allemaal aan mee kunnen helpen.

Lees en bekijk de vele voorbeelden in The Price of Privilege: Extreme wealth, unaccountable power and the fight for equality (Engelstalig).

Draag ook je steentje bij! Teken nu, net als honderd duizenden anderen in Europa, de petitie voor een eerlijk belastingstelsel >>