Home - Actueel - Onderwijs - Veilig naar school

Veilig naar school

In 2014 startte ActionAid een project voor schoolmeisjes in Mozambique. Samen met de lokale partner ASSODELI heeft ActionAid gezorgd voor een betere onderwijsparticipatie. ASSODELI kan inspringen op de werkelijke behoeften. Deze partner werkt namelijk rechtstreeks samen met gemeenteraden, schoolbesturen, ouders, leraren en kinderen.

Tarima (16): “Door de steun die we ontvangen ben ik gemotiveerder om verder te studeren en heb ik dit jaar hoge cijfers gehaald!”

Bij het project zijn 10 scholen en 10 Girls Clubs betrokken. Een Girls club is een plek waar meisjes voorlichting krijgen over zaken als recht op onderwijs, hiv/aids, kindhuwelijken en (seksueel) geweld. Ook kunnen ze daar bijles krijgen. In totaal profiteren meer dan 1400 kinderen direct van het project.

Onze resultaten

Dankzij de hulp van onze donateurs hebben we veel kunnen bereiken voor de meisjes in Pebane, Zambézia, de armste provincie van Mozambique. ActionAid heeft veel kennis opgebouwd van deze regio en het versterken van vrouwenrechten. Hieronder een greep uit de resultaten van het afgelopen half jaar:

  • Ouders, leraren, leerlingen en dorpshoofden (een groep van 347 mensen) namen deel aan 7 bijeenkomsten over het belang van onderwijs en veiligheid. Dit was onderdeel van een voorlichtingscampagne over kinderrechten. Het doel is om op lange termijn de schooluitval te verminderen. Al tijdens de campagne keerden 5 meisjes, die voortijdig van school waren gegaan, terug naar de schoolbanken.
  • 10 Girls Clubs werden ondersteund met 150 lessenaars, sport- en lesmaterialen. Hiervan profiteerden 483 meisjes.
  • 4 ondernemingsplannen van vrouwencorporaties werden gefinancierd, waardoor het inkomen van 96 families toenam. Zij kunnen hun kinderen nu naar school laten gaan. Eerder kregen de vrouwen al lessen in boekhouden en ondernemersvaardigheden.
  • 10 meisjes uit Girls Clubs namen samen met hun leidsters deel aan een driedaagse training waarin ze leerden zichzelf te beschermen. Ook praktische vaardigheden, zoals het maken van kleding, kwamen aan de orde. Daarnaast leerden ze hoe ze deze kennis konden overdragen aan de overige 463 meisjes uit de Girls Clubs.
  • Medewerkers van de kindertelefoon leerden meer over de oorzaken en verschillende vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Hierdoor konden ze de afgelopen periode 26 gevallen van geweld succesvol aanpakken.
  • 27 ouders uit de 10 schoolbesturen kregen een driedaagse training over het herkennen en voorkomen van geweld tegen meisjes. Leidsters van Girls Clubs en nog eens 33 ouders volgden een vergelijkbare, vierdaagse training over het belang van onderwijs en veiligheid.
  • Een kinderbeschermingsgroep is opgericht om meldingen van misbruik te verbeteren. Dit gebeurt door de samenwerking te bevorderen tussen scholen, politie, ziekenhuizen, gemeenschappen en de kindertelefoonmedewerkers. Inmiddels zijn zij tweemaal bijeengekomen om de voortgang van de groep te bespreken en plannen voor het komende jaar te maken.
  • 47 meisjes en 10 leidsters namen deel aan uitwisselingen tussen Girls Clubs. Het delen van kennis en ervaringen geeft de meisjes meer zelfvertrouwen en stimuleert ze om op school te blijven. Dit bleek uit een vergelijkbaar project in Manhica. Tijdens de uitwisselingen werden onder meer de successen van Girls Clubs uit 2015 besproken en plannen voor 2016 gemaakt.

In de volgende fase van dit project zullen we nog meer meisjes voorlichten over het belang van onderwijs en ons verder inzetten voor goede leeromstandigheden.

Wil je projecten zoals deze steunen?

Klik dan hier!