Home - Onderwijs

Succesproject in Ethiopië: “Ik heb me nooit beseft hoe belangrijk onderwijs is”

In Ethiopië gaan 2,8 miljoen kinderen niet naar school en van de kinderen die wel naar school gaan maakt de helft de basisschool niet af. Vooral meisjes vallen vaak uit omdat ze thuisgehouden worden om bijvoorbeeld mee te helpen in het huishouden. En dat terwijl onderwijs juist een belangrijke manier is om armoede te verslaan. In Ilfetta startte ActionAid daarom een project gericht op voorscholen voor jonge kinderen en voorlichting voor ouders en dorpsbewoners.
Een gemeenschap komt samen om meer aandacht te trekken voor voorscholen in Ethiopië, georganiseerd door ActionAid
De hele gemeenschap wordt betrokken bij het opzetten van de voorscholen. Zo worden er bijeenkomsten georganiseerd om te praten over het belang van onderwijs voor kinderen. © ActionAid

Een goede start

Het project richt zich op kinderen van 4 tot 6 jaar die toegang krijgen tot een voorschool, zodat ze beter voorbereid naar de basisschool gaan. Daarnaast krijgen ouders en lokale leiders voorlichting en lobbytraining. Het project blijkt een succes! Er zijn lokale vertegenwoordigers aangesteld die de gemeenschap mobiliseren en aandacht vragen voor voorscholen en onderwijs. Het aantal basisschoolleerlingen is inmiddels gestegen van 15.900 in 2017 naar bijna 19.000 in 2018. Vrouwen spelen een belangrijke rol: de kwaliteit van het onderwijs wordt door zeven moeders gemonitord.

REFLECT-groepen

ActionAid heeft daarnaast REFLECT-groepen opgezet, die door 240 vrouwen tweemaal per week worden bezocht. De vrouwen leren tijdens deze discussiegroepen over het belang van onderwijs en maken een start met plannen en sparen voor het onderwijs van hun kinderen.

Taytu (26 jaar) is een van de leden die deelneemt aan een REFLECT-groep. “Hoewel ik een diploma heb behaald, was ik altijd huisvrouw. Door me te beperken tot alleen huishoudelijke activiteiten heb ik niet beseft hoe belangrijk onderwijs is. Met mijn deelname aan deze groepsdiscussie heb ik over belangrijke aspecten in mijn leven geleerd, inclusief het belang van onderwijs en opvoeding,” zegt ze.

Ook Zenebu (31 jaar) sluit regelmatig aan bij bijeenkomsten. Het heeft haar handvatten gegeven voor het opvoeden van haar kinderen. Ze vertelt: “Samen met andere groepsleden heb ik geld apart gezet voor het onderwijs van mijn kinderen. Niet alle ouders zien het belang van onderwijs in en sommige kinderen die wel naar school gaan, hebben geen lesmateriaal. Dankzij dit project heb ik veel geleerd en mezelf voorbereid op de schooltijd van mijn kinderen.”