Home - Actueel - Vrouwenrechten - Vrouwen werken vier jaar meer in hun leven dan mannen

Vrouwen werken vier jaar meer in hun leven dan mannen

Vrouwen werken vier jaar meer in hun leven dan mannen, met name omdat zij een groter deel van de taken in het huishouden en de verzorging van kinderen, ouderen en zieken op zich nemen. Dit blijkt uit het nieuwe rapport over ongelijkheid dat ActionAid vandaag publiceert. Hierin onderzochten we in hoeverre overheden hun beloftes nakomen om ongelijkheden aan te pakken zoals één jaar geleden is omschreven in de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties.

Tot nog toe nemen overheden wereldwijd onvoldoende actie om de oorzaak van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aan te pakken. Dit geldt voor alle 14 landen die we in het onderzoek onder de loep hebben genomen.* Zowel ontwikkelingslanden als rijke landen lijken in teveel gevallen bestaand beleid door te zetten, waaronder discriminerende belastingafspraken en beleid op het gebied van landrechten, dat de ongelijkheid alleen maar versterkt.

Om deze video te bekijken moeten de marketing-cookies geaccepteerd zijn.

Cookie-instellingen beheren

 

Ongelijkheid heeft grote impact of vrouwen en meisjes

Nog een paar statistieken die laten zien, hoe belangrijkheid het is om ongelijkheid aan te pakken (uit ActionAid’s eerdere rapport over Inequality: The Price of Privilege: Extreme Wealth, Unaccountable Power, & the Fight for Inequality):

  • De rijkdom van de 200 rijkste mensen op aarde samen (3.18 biljoen dollar) is meer dan de totale rijkdom van Afrika (2.83 biljoen dollar) en bijna gelijk aan de totale rijkdom van Brazilië (3.194 biljoen dollar).
  • Vrouwen in ontwikkelingslanden zouden 9 biljoen dollar beter af zijn als hun loon en toegang tot werk gelijk was aan die van mannen.
  • Vrouwen uit 32 landen (de helft van het aantal vrouwen op aarde) droegen qua werk 3 biljoen dollar in waarde bij aan de totale wereldwijde gezondheidszorg in 2010, waarvan bijna de helft onbetaald. Dit is 2,35% van het wereldwijde bruto binnenlands product.
  • De waarde van onbetaalde kinderopvang in landen wordt geschat tussen 10%-29% van het Bruto Binnenlands Product. Zonder de subsidie die vrouwen hiermee in feite verstrekken, zou de wereldeconomie niet functioneren. Maar volgens de markt bestaat deze niet.

Inkomensongelijkheid laat bij uitstek zien hoe vrouwen systematisch aan het kortste eind trekken – het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) heeft berekend dat er in Afrika elk jaar tussen de 95 en 105 miljard dollar verloren gaat aan inkomsten uit werk vanwege gender ongelijkheid. Maar er zijn meer oorzaken: gemiddeld besteedt een vrouw drieënhalf uur per dag aan huishoudelijke taken – tweeënhalf uur meer dan mannen.

Tijd dat overheden uit de startblokken komen!

Het behoeft geen betoog dat de indrukwekkende beloftes die wereldleiders hebben gemaakt om de wereld voor 2030 te verbeteren alleen kunnen worden waargemaakt als overheden hun toezeggingen serieus nemen. Alle overheden, rijk en arm, moeten plannen ontwikkelen die de ongelijkheid doen verminderen en daar ook verantwoordelijk voor worden gehouden. Het bijbehorend beleid moet de onbetaalde zorgtaken van vrouwen erkennen, herverdelen en voor vrouwen verminderen. Niet alleen in Zambia, maar ook in Nederland is op dit terrein nog een wereld te winnen. Daarnaast moet dit beleid de mogelijkheden op fatsoenlijk werk en salaris voor vrouwen en jonge mensen verbeteren en de toegang tot en controle over natuurlijke en economische bronnen voor vrouwen verbeteren. Cruciaal hierbij is ook dat burgers meer actief betrokken raken bij beleidsvorming en hun stem gehoord wordt.

* Deze landen zijn onderzocht: Brazilië, Ghana, Haïti, Liberia, Nepal, Nigeria, Senegal, Zuid-Afrika, Oeganda, Zambia, Australië, UK, US en Denemarken.

Not ready, still waiting

Download het rapport