Home - Actueel - Duurzame aarde - Klimaatverandering - De strijd tegen klimaatverandering moet eerlijker

De strijd tegen klimaatverandering moet eerlijker

Klimaatverandering is steeds meer zichtbaar en voelbaar. De allerarmsten worden er het hardst door getroffen. Daarom zet ActionAid zich in voor eerlijke maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, ofwel Climate Justice.

Neem bijvoorbeeld Hawa uit Gambia. Het land van haar rijstveld is niet meer vruchtbaar door verzilting van de bodem. Dit is het gevolg van klimaatverandering. De stijgende zeespiegel maakt de Gambia rivier steeds zouter. Dit heeft grote gevolgen voor Hawa en haar gemeenschap.

COP22

Deze week is in Marrakesh de twee weken durende klimaatconferentie begonnen, ook wel COP22. Dit is het vervolg op de klimaatconferentie in Parijs (COP21). In Marrakesh gaat het over de invulling van het nieuwe klimaatverdrag. Wat gaat ieder land bijdragen aan de aanpak van klimaatverandering? Hoe wordt er rekening gehouden met landen die het slachtoffer zijn van klimaatverandering. Welke financiële compensatie krijgen ontwikkelingslanden om CO2-uitstoot te verminderen. Dit zijn belangrijke vragen.

Dit is Shanti Begum uit Bangladesh met haar kinderen. Door klimaatverandering heeft zij te maken met overstromingen, extreme temperaturen en hevige regenval. Met hulp van ActionAid heeft Shanti toegang gekregen tot meer land om voedsel te verbouwen. Dankzij het toepassen van agro-ecologische technieken zijn haar gewassen beter bestand tegen klimaatverandering.

Klimaatverandering treft vooral vrouwen

Vrouwen in kustgebieden en arme landen hebben de meeste last van de klimaatveranderingen. Zij vervullen vaak meer zorgtaken en produceren veel van het voedsel. Hierdoor zijn zij minder mobiel dan mannen. Daarbij zijn hun rechten minder goed beschermd en wordt hun stem niet gehoord in beleid en besluitvorming. Dit maakt ze kwetsbaarder voor een ramp als gevolg van klimaatverandering dan mannen. Vrouwen weerbaar maken tegen klimaatverandering is dus essentieel. Zij zijn een belangrijke sleutel tot positieve verandering. Daarom zet ActionAid zich al jaren in om ervoor te zorgen dat zij een stem hebben in de onderhandelingen.

Echte oplossingen

ActionAid streeft naar echte oplossingen, niet naar oplossingen die méér problemen veroorzaken. Een voorbeeld hiervan is de productie van biobrandstoffen. Als de vraag naar biobrandstoffen stijgt, zijn er meer gewassen voor biobrandstoffen nodig. Deze worden verbouwd op grond die anders bestemd is voor normaal voedsel. Dit gebeurt vaak op grote schaal, waardoor lokale gemeenschappen van hun land worden verdreven. De productie van biobrandstoffen kost ook nog eens veel water, waardoor de druk op zowel land als water toeneemt.

Onze inzet op de COP22

Het doel van ActionAid is de allerarmsten en vrouwen in ontwikkelingslanden op een eerlijke en ambitieuze manier helpen. Daarom benadrukken wij de volgende punten:

  1. Actie om klimaatverandering tegen te gaan en de doelstellingen van Parijs te behalen is nú nodig, niet pas in 2020 als het akkoord in werking treed.
  2. Meer ontwikkelde landen en vrouwen hebben meer financiële steun nodig om zich aan te kunnen passen aan de gevolgen van klimaatverandering (adaptatiemaatregelen).
  3. Er zijn ambitieuzere maatregelen nodig om klimaatverandering tegen te gaan (mitigatiemaatregelen). Ook moeten we kritisch kijken naar de gevolgen van mitigatie. Mitigatie-activiteiten die leiden tot landroof en een bedreiging van de voedselzekerheid moeten we voorkomen.

Tijdens de COP22 heeft ActionAid een nieuw rapport uitgebracht over de effecten van El Nino en de noodzaak voor Climate Justice. Als gevolg van El Nino zijn er afgelopen jaar al 400 miljoen mensen getroffen door droogte en honger. Het is duidelijk dat El Nino en El Nina extra actie op korte termijn vereisen. Ook in Nederland roepen wij beleidsmakers en politici op tot een ambitieuze en eerlijke klimaatagenda.

Wapen mensen tegen de gevolgen van klimaatverandering

Help mee