Home - Actueel - Duurzame aarde - Mijnbouw - Living next to the mine

Living next to the mine: Vrouwen in mijnbouwgebieden

Ondanks dat de mijnbouwindustrie veel oplevert voor de Zuid-Afrikaanse economie, zijn er ook aanzienlijke negatieve effecten op de omliggende gemeenschappen van de mijn. In tegenstelling tot de mooie beloftes van de mijnbouwbedrijven over de economische ontwikkeling die zal komen door de mijnbouwactiviteiten, ontstaan er voor omliggende gemeenschappen amper kansen.. Mijnbouwbedrijven worden regelmatig in verband gebracht met belastingontwijking en corruptie, waardoor belastinginkomsten niet kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een land of gebied. Er zijn veel gevallen bekend waarin mijnbouwbedrijven het niet zo nauw nemen met milieu, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.