Home - Actueel - Duurzame aarde - When only the coal counts

When only the coal counts

Door de verbranding van steenkool komen ontzettend veel broeikasgassen vrij, en steenkool wordt dan ook gezien als een van de grootste bijdragers aan klimaatverandering. 90% van de energie in Zuid-Afrika is afkomstig van steenkool, en Zuid-Afrika is een van de landen met de hoogste uitstoot van broeikasgassen. De Zuid-Afrikaanse overheid praat investeringen in kolencentrales goed door te zeggen dat ze op deze manier ervoor zorgen dat huishoudens toegang hebben tot elektriciteit. Maar veel mensen in Zuid-Afrika hebben helemaal geen elektriciteit, of kunnen de hoge kosten voor stroom niet betalen.

Dit recent gepubliceerde rapport van ActionAid laat zien dat de nieuwe kolencentrales van Kusile in Mpumalanga en Medupi in Limpopo – beiden nog steeds in aanbouw – een grote dreiging vormen voor het milieu en voor de mensenrechten van kwetsbare gemeenschappen die dichtbij de centrales wonen. De bescherming van mensenrechten en het milieu is een van de belangrijkste taken van iedere staat. Maar vaak geeft de overheid toch voorrang aan de belangen van bedrijven, over de hoofden van de gemeenschappen die worden opgezadeld met de negatieve effecten van de kolencentrales. Buitenlandse investeerders hebben de verantwoordelijkheid om na te gaan om zij met hun investeringen bijdragen aan mensenrechtenschendingen. En ook energiebedrijven die steenkool inkopen, moeten nagaan of de grondstoffen wel netjes zijn gewonnen, dit heet “Due Diligence”. Dit rapport laat zien hoe zowel Duitse investeerders als Duitse energiebedrijven duidelijk steken laten vallen in de uitvoering van hun “Due Diligence”.