Home - Actueel - Duurzame aarde - Mijnbouw - What’s next in de Amerikaanse mensenrechtendomino? De conflictmineralenwet.

What’s next in de Amerikaanse mensenrechtendomino? De conflictmineralenwet.

Sinds zijn aantreden vaardigde President Trump het ene na het andere decreet uit om de mensenrechten in te perken.  Hij kwam met plannen om mensen uit te sluiten, zoals het inreisverbod en de muur met Mexico. Verworvenheden op het vlak van transparantie en vrouwenrechten torpedeert hij.  De omstreden Amerikaanse oliepijpleiding, die een gevaar voor mens en milieu vormt, krijgen groen licht. De nieuwste beslissing in het rijtje van Trumps’ mensenrechtendomino is de conflictmineralenwet.
 
©ActionAid

Deze wet vraagt beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten om na te gaan of zij zogenaamde conflictmineralen gebruiken. Conflictmineralen zijn grondstoffen, zoals tin en goud, die worden verhandeld door rebellen in landen als de Democratische Republiek Congo en de Centraal Afrikaanse Republiek.  De winsten uit de grondstoffenhandel gebruiken zij om wapens mee te kopen waarmee ze de lokale bevolking bedreigen en beroven. Om te voorkomen dat deze conflictmineralen in onze mobiele telefoons en andere elektronica terechtkomen, dienen bedrijven transparant te zijn over waar mineralen vandaan komen. Volgens een uitgelekte memo overweegt President Trump om de conflictmineralenwet voor twee jaar op te schorten.

Conflictmineralen zijn grondstoffen, zoals tin en goud, die worden verhandeld door rebellen in landen als de Democratische Republiek Congo en de Centraal Afrikaanse Republiek.

De winsten uit de grondstoffenhandel gebruiken zij om wapens mee te kopen waarmee ze de lokale bevolking bedreigen en beroven.

De komende twee jaar hoeven bedrijven dus niet meer na te gaan of zij bijdragen aan conflict, en zullen de illegale handelspraktijken waar vele onschuldige burgers onder lijden, niet aan het licht komen. En dat terwijl de eerste positieve effecten van de wet, die pas twee jaar van kracht is, net zichtbaar werden. In Congo bijvoorbeeld, komen er steeds meer mineralen op de markt die gecheckt zijn. Het mijnen van deze mineralen heeft niet bijgedragen aan oorlog en verkrachting, maar aan het opbouwen van de lokale Congolese economie. Als bedrijven dus zorg dragen dat zij deze conflictvrije mineralen kopen, kunnen zij bijdragen aan de ontwikkeling in een land als Congo.

President Trump laat bedrijfsbelangen prevaleren boven de mensenrechten. Wanneer de wetten over transparantie in de grondstoffenhandel worden teruggetrokken, krijgen foute regimes, krijgsheren en onethische bedrijven weer vrij baan om hun zakken te vullen, over de hoofden van de onschuldige burgers van deze grondstofrijke landen heen. De consumenten die producten kopen waarin deze grondstoffen verwerkt zijn, kunnen niet meer nagaan of ze met hun aankoop bijdragen aan een lokale economie, of juist wanpraktijken en mensenrechtenschendingen in stand houden.

ActionAid zal, samen met onschuldige burgers die het slachtoffer zijn van deze verderfelijke handel, blijven strijden voor regels die ervoor zorgen dat bedrijven laten zien dat zij niet bijdragen aan mensenrechtenschendingen. Wij zetten ons in voor een grondstoffenwinning die ten goede komt aan de ontwikkeling van een land en zijn inwoners.