Home - Actueel - Duurzame aarde - Klimaatverandering - Landrechten zijn een cruciale oplossing voor klimaatverandering

Landrechten zijn een cruciale oplossing voor klimaatverandering

Om de effecten van klimaatverandering te verzachten is het veiligstellen van landrechten voor lokale gemeenschappen en inheemse bevolkingsgroepen cruciaal.
Boerinnen in Rwanda

Landrechten zijn voor veel gemeenschappen niet vastgelegd. Dit houdt in dat zij kwetsbaar zijn voor (buitenlandse) investeerders die opzoek zijn naar land. Land dat bijvoorbeeld wordt gebruikt om te voorzien in de exploderende vraag naar biobrandstoffen. Dit leidde in Afrika en Azië tot onteigening van kleine boeren/boerinnen en met het verlies van hun land, is er een verlies van biodiversiteit en voedselzekerheid. Tenslotte leidt het ook tot meer uitstoot van broeikasgassen als gevolg van ontbossing en draagt het juist bij aan klimaatverandering.

Weerbaarder tegen droogte

Omgekeerd geldt dat als landrechten en landbouwsupport voor boeren en boerinnen goed geregeld is, gemeenschappen beter de klappen van extreem weer kunnen opvangen en ze weerbaarder zijn tegen klimaatrampen.
Een van onze collega’s, Mike Noyes, reisde afgelopen week door Kenia in de door droogte geteisterde gebieden, waar hongersnood heerst. Wat hem opviel is dat de gemeenschappen waar ActionAid al jaren mee werkt, niet zo erg door de droogte waren geraakt als andere gemeenschappen. Ze bleken weerbaarder tegen de extreme droogte dankzij de trainingen in speciale landbouwtechnieken die ze hadden ontvangen.

CO2-opslag

Voor inheemse bevolkingsgroepen geldt dat zij vaak leven in de grote CO2-opslaggebieden op aarde (bossen en grasslanden), maar ze hebben slechts zelden ook het landeigendom. Hun landrechten veiligstellen, stelt deze groepen in staan hun leefomgeving en biodiversiteit te beschermen, en daarmee wordt voorkomen dat er nog meer broeikasgassen vrijkomen.

Wat moet er gebeuren?

ActionAid roept regeringen wereldwijd, waaronder Nederland, om te investeren in oplossingen die klimaatverandering daadwerkelijk tegengaan en de CO2 uitstoot terug te dringen. Hiervoor is het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in nieuwe vormen van energie. Daarbij is het van belang dat deze nieuwe vormen geen negatieve gevolgen hebben voor mens en milieu, zoals bijvoorbeeld het geval is bij biobrandstoffen uit voedselgewassen. Deze leggen een groot beslag op landbouwgrond en verdringen kleinschalige boeren en boerinnen van hun land. Het beleid van de Nederlandse overheid moet geen landroof in de hand werken. Daarnaast is het uiteraard belangrijk dat overheden landrechten, met name voor boerinnen, veiligstellen en klimaatbestendige landbouw stimuleren.

Kom in actie!

Je bent van harte uitgenodigd voor de speciale film screeningavond op 24 april, daar kun je meer ontdekken over het verband tussen klimaat en landrechten. Zie: https://www.facebook.com/events/1786561371660104/

Laat je stem horen voor Climate Justice! Loop mee op 29 april met de People’s Climate March en geef een duidelijk signaal af richting het kabinet in formatie om klimaatverandering op de juiste wijze aan te pakken: https://www.facebook.com/events/1337205619676916/

 

Meer weten over land, voedsel en klimaat?

Lees verder >>