Home - Actueel - Veilige steden - Urban95++

Urban95++


Bernard van Leer Foundation & OAK Foundation

© ActionAid
Veilig openbaar vervoer, goede gezondheidszorg en betrouwbare politie – het zijn zaken die we in Nederland zo normaal vinden, dat we er nauwelijks nog bij stil staan. Maar in de rest van de wereld zijn deze publieke voorzieningen helemaal niet zo vanzelfsprekend.

Recife, een miljoenenstad gelegen in het noordoosten van Brazilië, is zo’n plek. Vooral mensen in sloppenwijken kampen met afval, vervuild water en onveilige openbare plekken. Dit leidt tot allerlei problemen, zoals werkloosheid, (seksueel) geweld en verkeersongevallen. Daarom startte Actionaid, in samenwerking met de Bernard van Leer Foundation en Oak Foundation, hier het project Urban95++, dat zich richt op het welzijn van kinderen, jongeren en vrouwen.

Okado & Caixa: Twee jonge gemeenschapsleiders

Okado (22) en Caixa (24) groeiden op in een sloppenwijk en hadden daarmee een achterstand als het ging om toegang tot goed onderwijs en banen. Ondertussen was de drugsscene juist een voor de hand liggende ‘carrière’. Een algemene uitdrukking in de favela’s van Recife is dat jongeren die dit pad op gaan, ‘naar de gevangenis of naar het kerkhof gaan’. Ook Okado en Caixa waren even drugsdealer om hun familie te kunnen ondersteunen, waarmee ze een grote kans hadden om voor hun 15e te sterven. Van de jongens uit  hun groep zijn er acht dood en twee in de gevangenis. Gelukkig hadden deze jongens weinig interesse in een criminele carrière: zo was Caixa veel bezig met voetbal en Okado met films, muziek en dans.

Aanvankelijk aarzelden ze om deel te nemen aan het Urban95++ project, omdat ze de ontwikkeling van jonge kinderen geen taak vonden voor jonge mannen. Ze waren er ook van overtuigd dat leiders alleen in politieke context werken, en niet de gemeenschap helpen. Nu, een jaar later, zijn de twee dan toch gemeenschapsleiders. Ze helpen moeders, kinderen en jongeren, en dromen van een betere, minder gewelddadige gemeenschap.

Okado bouwt momenteel een huis aan de rand van de favela, in een gebied waar jongeren samenkomen om voor hun broertjes en zusjes te zorgen. Hij wil de begane grond van zijn kleine huis transformeren tot een plek waar kinderen en jongeren terecht kunnen om bijvoorbeeld te lezen, of gewoon voor een luisterend oor. Hij is ervan overtuigd dat verandering begint bij een positieve plek waar kinderen zorgeloos kunnen opgroeien.

De groei van steden

In 2011 woonden er wereldwijd voor het eerst meer mensen in steden dan op het platteland. In 2050 zal dit aantal waarschijnlijk zijn gestegen naar 70 procent van de wereldbevolking.

Steden bieden kansen, zoals onderwijs en werk, maar het zijn ook plaatsen van uitbuiting en geweld. Vooral (jonge) vrouwen zijn hier kwetsbaar voor. Zij zien soms af van school of werk, omdat ze zich niet veilig voelen op straat.

Daarnaast zijn ze ook minder in de gelegenheid om de situatie te veranderen, omdat ze bijvoorbeeld minder worden betrokken bij besluitvorming. Het project Urban95++ wil hier verandering in brengen.

Partnerorganisaties

Bernard van Leer Foundation
OAK Foundation

Over Urban95++

Het project Urban95++ wil van Recife een veilige en fijne plek maken, waarbij speciaal gelet wordt op de behoeften van jongeren en vrouwen. Dit gebeurt door het creëren van een burgerbeweging, niet alleen van jongeren, maar ook van maatschappelijke organisaties, bedrijven en professionals. Samen gaan ze de dialoog aan met lokale autoriteiten, om zo hun recht op goede en veilige publieke voorzieningen te claimen.

Het project wordt gefinancierd door de Bernard van Leer Foundation en Oak Foundation. Lokale organisaties, waaronder ActionAid Brazilië, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Zij zijn verenigd in de Ciranda Alliantie.

Dit doet ActionAid

  • Samen met lokale organisaties doen we onderzoek en brengen we in kaart wat er nodig is voor verandering.

  • Door middel van campagnes en media-aandacht vergroten we de druk op de autoriteiten en tevens de zichtbaarheid van het project.

  • Burgers worden getraind met onder meer voorlichting over hun rechten en trainingen in het opeisen hiervan.

De rol van ActionAid Brazilië is voornamelijk coördinerend en uitvoerend. ActionAid Nederland heeft daarnaast een strategische rol in het adviseren van de Ciranda Alliance, vanwege ervaring met projecten zoals Safe Cities en She Can.

In de eerste fase van het project zijn vier lokale gemeenschappen getraind op het gebied van stedelijke ontwikkeling, mensenrechten en empowerment. De focus lag op het opzetten van werkgroepen, actieplannen, enquêtes, trainingen en workshops. In de tweede fase van het project zal worden gewerkt aan concrete acties die uit de plannen voortvloeien.