Home - Actueel - Duurzame aarde - Overwinning voor mens en milieu in Bangladesh

Overwinning voor mens en milieu in Bangladesh

Een belangrijke overwinning in Bangladesh: het hooggerechtshof heeft bepaald dat industriële ontwikkeling verboden is in een straal van 10 kilometer rondom de Sundarbans mangrovebossen. ActionAid steunde diverse lokale organisaties die zich verzetten tegen de industrie, en de schadelijke effecten hiervan op het ecosysteem van dit gebied.
ActionAid zet zich in voor bescherming van mens en milieu in de Sundarbans.
ActionAid geeft vrouwen in het Sundarbans-gebied voorlichting en training om voor hun rechten op te komen en in een eigen inkomen te voorzien. © ActionAid

 

Grootse impact

De Sundarbans zijn de grootste mangrovebossen ter wereld. Deze uitspraak zal veel (zware) industrie tegenhouden die zich willen vestigen in dit uitgestrekte gebied. Sinds 2015 werden er 118 aanvragen voor verlenging van vergunningen en werden er 16 verzoeken gedaan voor nieuwe fabrieken.

Sundarbans

De Sundarbans

De Sundarbans, gelegen in India en Bangladesh, zijn de grootste mangrovebossen ter wereld. Het gebied staat bekend om haar diversiteit, en het is het leefgebied van onder meer de Bengaalse tijger. De Sundarbans zijn sinds 1997 UNESCO werelderfgoed en worden momenteel bedreigt door klimaatverandering en industriële ontwikkelingen. Dit vormt een ernstige bedreiging voor de mensen die leven in het gebied en het voortbestaan van dieren zoals de Bengaalse tijger.

Mensenrechten

ActionAid steunt ook vele lokale gemeenschappen in het gebied, zoals boerencoöperaties. Ook voor hen is dit fantastisch nieuws, want het betekent dat hun leefgebied en levensonderhoud beschermt blijft.