Home - Actueel - Duurzame aarde - Elke dag Internationale Dag Ter Bestrijding van Armoede

Elke dag Internationale Dag Ter Bestrijding van Armoede

17 oktober is de Internationale Dag Ter Bestrijding van Armoede (oftewel International of Eradication of Poverty). Deze dag staat dit jaar in het teken van de oproep van  Joseph Wresinksi om armoede te bestrijden door middel van het beschermen van mensenrechten. Het is nu 30 jaar geleden dat 100,000 mensen vanuit verschillende achtergronden en verscheidene landen zich onder leiding van Joseph Wresinksi verzamelden op het Mensenrechtenplein in Parijs.

Tijdens deze bijeenkomst onthulde hij een gedenkplaat waarop staat: “Overal waar mensen in extreme armoede leven worden mensenrechten geschonden. Het is aan ons om samen te werken om ervoor te zorgen dat deze rechten gerespecteerd worden”. Aan deze oproep werd door vele landen, mensen en organisaties gehoor geven. Zo ook door de Verenigde Naties die deze belangrijke dag uitriepen.

Mama Emma leeft naast een kolenmijn in Zuid-Afrika.

Het belang van het garanderen van fundamentele mensenrechten en het belang van internationale samenwerking en solidariteit om wereldwijde armoede aan te pakken komt ook naar voren in de Duurzame Werelddoelen. De Doelen (SDGs), bestaan uit 17 doelen en 169 targets die de wereld tot ‘een betere plek moeten maken in 2030’. De SDGs moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering, en het is heel belangrijk dat niemand wordt achtergelaten (‘leave no one behind’).

De Verenigde Naties geven zelf aan dat het Duurzame Werelddoel 1 (of SDG1) ook meteen het belangrijkste doel is – omdat het overkoepelend is. Doel nummer 1 staat voor het beëindigen van armoede – overal en in al haar vormen. Dit betekent dat in 2030 niemand meer onder de armoedegrens mag leven (iemand die onder de armoedegrens leeft moet rondkomen van $1.90 per dag).

Om dit grote belangrijke doel te bereiken hebben de Verenigde ook een aantal andere doelen opgesteld zoals bijvoorbeeld SDG 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes. Samen moeten deze Doelen zorgen voor een rechtvaardige wereld, waar iedereen gelijke kansen heeft en zo ervoor zorgen dat armoede uitgeroeid wordt.

Wat doet ActionAid?

Ook ActionAid gelooft in het garanderen van fundamentele mensenrechten om wereldwijde armoede en ongelijkheid aan te pakken, zoals bijvoorbeeld het recht op voedsel of het recht op schoon water. ActionAid zet zich dan ook in voor gemeenschappen in het Zuiden waarvan deze rechten systematisch geschonden worden.

Een goed voorbeeld hiervan is onze ondersteuning van boerinnen in het Zuiden bij het opeisen van landrechten. Vrouwen produceren vaak het grootste deel van voedsel in ontwikkelingslanden. Toch worden hun rechten slecht beschermd – vaak mogen ze geen land erven en in veel landen mogen vrouwen überhaupt formeel geen land pachten! Daar komt nog eens bij dat het land in toenemende mate wordt ingepikt en/of vervuild door bedrijven. Betere landrechten voor vrouwen en gemeenschappen zijn dus cruciaal voor de aanpak van honger en armoede. ActionAid draagt bij door het uitvoeren van onderzoek en het voeren van campagne voor landrechten en een sterkere positie van boerinnen.

ActionAid Publicatie The Great Land Heist

Een gelijkwaardige positie voor vrouwen is cruciaal in  het terugdringen van honger, armoede en ongelijkheid. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van hoe ActionAid bijdraagt aan het versterken van rechten en daarmee aan de verschillende SDGs. Zo valt het versterken van landrechten onder SDG1 en het verbeteren van de positie van vrouwen onder SDG5.

Adopteer een SDG

ActionAid draagt niet alleen bij aan het verbeteren van mensenrechten en bestrijden van armoede en ongelijkheid in ontwikkelingslanden. We zetten ons ook in om te zorgen dat de Nederlandse overheid en bedrijven hun rol spelen in het bereiken van de Doelen. De Nederlandse overheid doet het op een aantal vlakken redelijk goed, maar er zijn ook nog uitdagingen.  Denk aan de aanpak van klimaatverandering, de transitie naar hernieuwbare energie maar ook de voetafdruk die Nederland elders in de wereld achterlaat. Denk bijvoorbeeld aan Nederlandse bedrijven die in het buitenland milieuvervuiling of mensenrechtenschendingen veroorzaken en het zo moeilijker maken voor dat land om de Doelen te behalen.

Daarom is het belangrijk dat Tweede Kamerleden zich bewust zijn van de uitdagingen die er zijn – in Nederland en in ontwikkelingslanden- zodat zij zich, samen met maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, kunnen inzetten om de doelen te bereiken. Om ervoor dat de aandacht voor de Werelddoelen hoog blijft heeft Building for Change het ‘adopteer een SDG’ initiatief opgezet, waarbij Kamerleden zich kunnen ontfermen over een SDG. Om hen een steuntje in de rug te geven zullen zij gemonitord worden door maatschappelijke organisaties.

Ook ActionAid is hierbij aangesloten en we kondigen dan ook met veel trots aan *tromgeroffel* dat wij ons gaan inzetten voor SDG1 (einde aan armoede) en SDG 5 (bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes)! Wordt vervolgd!

Hassana uit Nigeria nam deel aan een training van ActionAid en komt nu op voor vrouwen met hiv