Home - Actueel - Duurzame aarde - Klimaatverandering - “Mijn frustratie is mijn inspiratie’’

“Mijn frustratie is mijn inspiratie’’

Afgelopen week was Harjeet Singh, ActionAid’s klimaatexpert, in Nederland. Harjeet is al vijftien jaar werkzaam bij ActionAid en heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in klimaat. “De klimaatconferentie van Parijs in 2015 vormde een keerpunt voor ActionAid,” zegt Harjeet. “Sindsdien zijn klimaatacties centraal komen te staan in de strategie. Vooral in de gebieden waar wij werken heeft het klimaat ontzettend veel invloed op de levens van mensen. Zo beïnvloedt het bijvoorbeeld de economie en het onderwijs.”
 
Harjeet Singh tijdens de COP van Denemarken in 2009


Kwetsbare groepen worden het hardst geraakt

Geïndustrialiseerde landen zijn voor het grootste gedeelte verantwoordelijk voor klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen. Hoewel ontwikkelingslanden maar voor een klein deel bijdragen aan de uitstoot, worden zij wel het hardst geraakt. Dit uit zich bijvoorbeeld in droogte en wisselende regenval, die vervolgens kunnen leiden tot mislukte oogsten. Landbouw is in deze gemeenschappen het belangrijkste middel van bestaan en hierdoor kan klimaatverandering zorgen voor grote armoede. Harjeet: “Vooral de meest kwetsbare groepen, zoals vrouwen en kinderen, worden geraakt. Ik vind dat zo onrechtvaardig. Mijn frustratie hierover is mijn inspiratie geworden.”

De kracht van adaptatie

Met behulp van adaptatie helpt ActionAid gemeenschappen te wapenen tegen natuurrampen voordat deze plaatsvinden. Harjeet legt uit dat adaptatie de kracht vormt van ActionAid: “De ongunstige gevolgen van klimaatveranderingen zijn al in gang gezet. Denk aan stijgende zeeniveaus of woestijnvorming. ActionAid maakt gemeenschappen weerbaarder door bijvoorbeeld te helpen bij de aanleg van irrigatiekanalen, waardoor oogst gespaard kan blijven. Dit is ontzettend belangrijk. Want hoe moeten mensen leven als hun land onbruikbaar is voor landbouw? Wat voor compensatie kunnen zij krijgen?’’

Farmer Field Schools

De afgelopen jaren heeft ActionAid, in samenwerking met AUSAID, de succesvolle Farmer Field Schools (FFS) opgezet – een methode ontwikkeld door de FAO. Lokale boeren krijgen trainingen over duurzame landbouwtechnieken, klimaatverandering en collectieve voedselproductie. Ook worden irrigatiekanalen aangelegd en droogtebestendige gewassen verbouwd. Vrouwen hebben een centrale rol in het project.

“Vroeger  leefden we continu in onzekerheid omdat er erg weinig regen valt. Dankzij de training is de oogst verbeterd en heb ik ook andere bronnen van inkomsten.” – Elizabeth Kalemnya, boerin uit Mwingi, Isiolo.

Na het succes in Mwingi, is het programma van ActionAid in 2017 en 2018 uitgebreid naar Burat Ward en Ngaremara Ward. Er zijn daar tien Farmer Field Schools opgezet.

© Kate Holt/Shoot The Earth/ActionAid

Noodhulp & financiële compensatie

Klimaatverandering kan leiden tot natuurrampen, zoals overstromingen en droogte, en daarmee tot groot verlies en schade. Naast het weerbaarder maken van gemeenschappen, verleent ActionAid ook noodhulp, bijvoorbeeld tijdens de overstromingen in Bangladesh eerder dit jaar. ActionAid pleit ook voor adequate financiële steun voor gemeenschappen die slachtoffer zijn geworden van klimaatrampen. Hier wordt op de klimaattoppen wel over onderhandeld, maar tot dusver hebben de rijkere landen daadwerkelijke actie voor financiële steun vermeden.

Oplossingen

Om klimaatverandering te voorkomen worden verschillende oplossingen genoemd. Harjeet benadrukt dat we moeten waken voor ‘false solutions’. Ter illustratie noemt hij de opslag van koolstof. De positieve effecten van deze oplossing zijn nog onbewezen en het opslaan van koolstof kan mogelijk zelfs landroof in de hand werken.

De beste oplossing pakt ook oorzaken aan. “We moeten beginnen met het aanpassen van het huidige economische model. Men moet nadenken over een duurzame leefstijl,’’ zegt Harjeet. Daarnaast benadrukt hij het belang van samenwerking. “Hoewel milieu- en ontwikkelingsorganisaties andere perspectieven handhaven, hebben wij uiteindelijk allemaal hetzelfde doel. Sterke partnerschappen zijn nodig om de grote uitdaging van klimaatveranderingen te kunnen overwinnen.”