Home - Actueel - Duurzame aarde - Women’s Human Rights to Water, Food and a Healthy Environment

Women’s Human Rights to Water, Food and a Healthy Environment

Wereldwijd worden vele mensenrechten geschonden door niet-duurzame economische ontwikkelingen en de stormloop van grondstoffen. De bevolkingsgroepen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van grondstoffen, zoals land en water, komen onder druk te staan en worden gemarginaliseerd. Vooral vrouwen hebben onevenredig veel last van de negatieve gevolgen van grootschalige ontwikkelingsprojecten. In deze publicatie komt aan het licht waarom vrouwen het hardst getroffen worden, en wat de manieren zijn om het tij te keren en vrouwen in staat te stellen voor hun mensenrecht op te komen voor water, voedsel en een gezonde leefomgeving.