Home - Actueel - Duurzame aarde - Klimaatverandering - ActionAid’s 5 eisen bij de VN-klimaatonderhandelingen

ActionAid’s 5 eisen bij de VN-klimaatonderhandelingen

ActionAid International roept wereldleiders op om over vijf essentiële punten overeenstemming te bereiken tijdens de VN-klimaatconferentie (United Nations Framework Convention on Climate Change, UFCCC) deze week (4-9 september) in Bangkok, om de zorgwekkende opwarming van de aarde te stoppen.
ActionAid zet zich in voor beter beleid ten opzichte van klimaatverandering.

Tijdens de klimaatconferentie van Parijs in 2015 hebben landen afgesproken om de temperatuur van de aarde op 1,5 °C te houden. Nú is het aan de wereldleiders om maatregelen op te stellen om deze verplichting na te komen.

Harjeet Singh, internationaal klimaatadviseur bij ActionAid, onderhandelt namens ActionAid in Bangkok over de randvoorwaarden om het Akkoord van Parijs per 2020 te kunnen laten slagen.

ActionAid heeft 5 eisen om tot een rechtvaardige en eerlijke regeling te komen tijdens de klimaatconferentie:

  • Directe acties om emissies te beperken zijn nú noodzakelijk om het in Parijs gestelde doel van een opwarming van maximaal 1,5 °C te kunnen halen;
  • Alle landen moeten hun bijdrage leveren. Rijke landen moeten het initiatief nemen, zij hebben immers het meeste bijgedragen aan de schadelijke uitstoot en kunnen beter actie te ondernemen;
  • Gegarandeerd voldoende, én voorspelbare financiering voor ontwikkelingslanden;
  • Bescherming van mensen die lijden onder de schadelijke gevolgen van klimaatverandering, net als bescherming voor klimaatvluchtelingen;
  • Landroof moet voorkomen worden, voedselzekerheid moet gewaarborgd worden, mensenrechten mogen niet geschonden worden en gendergelijkheid moet benadrukt worden.

Meer rampen door klimaatverandering

Adriano Campolina, directeur van ActionAid International: “Alleen al in de laatste twee maanden hebben honderden mensen, van Californië tot Kerala (India), hun leven verloren door klimaatrampen en nog veel meer anderen hebben hun huizen verwoest zien worden. Bangkok is een laatste redmiddel om de klimaatverwoesting niet nog verder uit de hand te laten lopen.”

Extreem weer, verergerd door klimaatveranderingen, bedreigt nu al de veiligheid van mensen overal ter wereld. Maar het zijn vooral de ontwikkelingslanden die het nog steeds het zwaarst te verduren hebben – recent hebben de overstromingen in Kerala bijna 400 slachtoffers geëist. Ook zitten meer dan een miljoen mensen uit de regio nog in opvangkampen.

Vrouwelijk leiderschap

Klimaatverandering heeft al invloed op veel door ActionAid gesteunde gemeenschappen. Vrouwen en kinderen worden onevenredig hard getroffen omdat ze vaak tot de armste en meest kwetsbare groepen behoren.

Laily Begum, leider binnen haar gemeenschap in Bangladesh, wordt al jaren door ActionAid gesteund en is deze week op de conferentie. Omdat Bangladesh bij uitstek kwetsbaar is voor natuurrampen heeft Laily’s dorp oogsten, vee, en huizen verloren zien gaan en geliefden in de kolkende watermassa’s zien verdwijnen.

Laily zal haar ervaringen delen en laten zien hoe belangrijk vrouwelijk leiderschap is bij het veerkrachtig maken van gemeenschappen onder de steeds grotere dreiging van klimaatveranderingen.

Voor de pers:

Voor meer informatie en interview: Adam McNicholas, Bangkok: (+44) 07968 356 811 of met Thais Portilho, London (+44) 07584 995 681, internationaal perscentrum ActionAid.

Vertegenwoordigers van ActionAid International zijn bij de klimaatconferentie in Bangkok. De woordvoerders zijn:

Harjeet Singh, internationaal klimaatexpert bij ActionAid. Hij adviseert landen in klimaatveranderingsbeleid en is specialist in klimaatadaptatie. Hij heeft wereldwijd herstelprogramma’s na rampen geleid en was coördinator voor noodhulpverlening en rampenvoorbereiding in Azië. Volg Harjeet op Twitter via @harjeet11.

Everjoice Win, internationaal programmadirecteur bij ActionAid. Ze is campagnespecialist. Met haar achtergrond in vrouwenrechten en sociaal recht adviseert ze ook vrouwenorganisaties, bijvoorbeeld het African Feminist Forum. Volg haar op Twitter via @EverjoiceWin.

Laily Begum is aanwezig om informatie te geven over ervaringen met klimaatverandering en het vergroten van de veerkracht van gemeenschappen op dat gebied. Sinds ze in contact kwam met ActionAid zet ze zich als coördinator in voor vrouwenrechten, rampen en klimaatverandering, en boerenrechten.