Home - Actueel - Vrouwenrechten - Begroting Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking 2019

Begroting Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking 2019

Goed nieuws: de focus op vrouwenrechten en gendergelijkheid die we eerder zagen in de beleidsnota, zien we ook terug in de begroting.
Bijvoorbeeld de investering van 60 miljoen euro in onderwijs en werk voor jongeren en vrouwen. Positief is ook dat de minister de heftige bezuinigingen van de afgelopen jaren terugdraait. Maar net zoals in de nota, zien we ook in de begroting de nadruk op eigenbelang ten overstaan van mensenrechten (samengevat in onze reactie eigenbelang first, mensenrechten second).

De regering stelt de SDGs centraal. Het is hierbij van belang vooral het hoofddoel scherp te houden: het bereiken en betrekken van de allerarmsten (leave no one behind). ActionAid zou graag zien dat dit doel centraal wordt gesteld bij de aankomende begrotingsonderhandeling: een terugkeer naar de waarden waar Nederland internationaal om bekend staat, zoals internationale samenwerking en solidariteit, het waarborgen van mensenrechten en het vooropstellen van en een stem geven aan de mensen over wie het gaat. Wij gaan in deze brief in op de artikelen over 1) handel- en investeringssysteem/IMVO, 2) duurzame ontwikkeling/voedsel/klimaat en 3) sociale vooruitgang.

Lees meer over de begroting