Home - Actueel - Duurzame aarde - Klimaatverandering - COP24: het belang van een eerlijk klimaatbeleid

COP24: het belang van een eerlijk klimaatbeleid

Tijdens de klimaattop in Katowice, Polen, moeten de wereldleiders twee onontkoombare feiten onder ogen zien. Enerzijds gaat de opwarming van de aarde dramatisch snel, en zonder maatregelen ontstaat er blijvende schade aan mens en planeet. Anderzijds kunnen we er nú nog wat aan doen.
Onze collega Chikondi Chabvuta van ActionAid Malawi had een goed gesprek met minister Sigrid Kaag in Polen tijdens de COP24.
Afgelopen dinsdag had onze collega Chikondi Chabvuta van ActionAid Malawi een goed gesprek met minister Sigrid Kaag in Polen. Ze benadrukte het belang van een eerlijk klimaatbeleid en de rol die vrouwen spelen bij effectieve oplossingen. © ActionAid

We hebben de mogelijkheden om de enorme temperatuurstijgingen te stoppen. Maar het vergt politiek leiderschap om te erkennen dat klimaatverandering bestaat en dat we nú de juiste dingen moeten doen om een catastrofe te voorkomen. Dat is de uitdaging in de kolenstad Katowice, Polen, waar de COP24 plaatsvindt.

De EU moet doorpakken

Wat moet er gebeuren tijdens deze klimaattop? Waar het op neerkomt is dat de VS een stap terug moeten doen en dat de EU door moet pakken. De terugtrekking van de VS uit het akkoord van Parijs is nog niet helemaal rond, dus aan het begin van de onderhandelingen zit Team Trump gewoon aan tafel. Helaas wel met een desastreuze agenda, merkten we tijdens de laatste onderhandelingen in Bangkok op. Hoewel de aanwezigheid van de VS schadelijk kan zijn, hoeft dat niet, zolang  Team Trump – ‘de klimaatontkenners’ – wordt geïsoleerd.

Concrete uitvoering

De onderhandelingen dit jaar dienen om tot een concrete uitvoering (het Rulebook) van het akkoord van Parijs te komen. De onderhandelingen vinden plaats in de achtertuin van de EU, dus de EU moet een belangrijke rol innemen om tot eerlijke en ambitieuze afspraken te komen en het akkoord van Parijs recht te doen. Zo moeten we de nationale en de totale uitstoot op aarde omlaag brengen en onze beloften uit Parijs in 2015 nakomen.

Piara Begum uit Bangladesh zit in haar drop. Haar leven daar wordt steeds moeilijker dankzij klimaatverandering.
De menselijke prijs van klimaatverandering mag niet vergeten worden. Door de alsmaar toenemende overstromingen en cyclonen in het zuiden van Bangladesh moest Piara Begum’s familie hun dorp al verlaten. Ook Piara zelf zal binnenkort niet meer van haar landbouw rond kunnen komen. © Natasha Mulder/ActionAid

Vijf criteria voor het nakomen van de Parijse beloften

ActionAid, aanwezig in Polen met eigen toehoorders, heeft vijf criteria geformuleerd die de EU-leiders moeten hanteren:

  1. Rijke landen houden zich aan de toegezegde 100 miljard dollar per jaar;
  2. Individuele landen verminderen hun CO2-uitstoot eerlijk en snel;
  3. De klimaatmaatregelen houden rekening met de mensenrechten en schenden deze niet;
  4. Nep-oplossingen zoals ‘bio-energie met afvang en opslag van CO2’ worden verworpen;
  5. Mensen die de gevolgen ondervinden van de stijging van de zeespiegel, het extreme weer en overige, onvoorspelbare effecten van de klimaatverandering, ontvangen bescherming en ondersteuning.

Elk van deze criteria is een stap voorwaarts naar een serieuze reductie van de CO2-uitstoot, een einde aan de enorme temperatuurstijgingen, en de bescherming van de mensen die hier onder lijden. Dit is hét moment voor de EU om leiderschap te tonen en de noodzakelijke veranderingen op internationaal niveau te realiseren.

In Polen hebben de EU-leiders de kans om aan te pakken en door te pakken! Volg de actuele ontwikkelingen en onze acties bij de #COP24 op Twitter.