Home - Actueel - Duurzame aarde - Baanbrekende ideeën voor een duurzaam voedselsysteem

Baanbrekende ideeën voor een duurzaam voedselsysteem

Een duurzaam voedselsysteem waarborgt mensenrechten, gaat klimaatverandering tegen én kan honger de wereld uit helpen. Dit (en meer) staat in het nieuwe rapport dat het International Panel van deskundigen voor duurzame voedselsystemen (IPES-Food) onlangs heeft uitgebracht. Het rapport, getiteld Op weg naar een gemeenschappelijk voedselbeleid voor de EU, geeft verschillende suggesties van o.a. ActionAid over de rol van Europa in het mondiale voedselsysteem.
Het Internationaal Panel van deskundigen voor duurzame voedselsystemen (IPES-Food) heeft een nieuw rapport uitgebracht

Lees meer over ons werk voor een eerlijk voedselsysteem >>

Hervorming Europees voedselsysteem

Het rapport brengt de kennis en ideeën samen van meer dan 400 boeren, voedselondernemers, het maatschappelijk middenveld (waaronder ActionAid), wetenschappers en beleidsmakers. Om de transitie naar een duurzaam mondiaal voedselsysteem te maken, gaven zij aan, is betere afstemming en integratie nodig van de verschillende beleidslijnen. Bijvoorbeeld voor voedselproductie, -verwerking, -distributie en -consumptie.

Beter voedselbeleid helpt mensenrechten

Middels een duurzaam en gemeenschappelijk voedselbeleid kan Europa haar verantwoordelijkheid nemen om mensenrechten te respecteren, mondiale klimaatverandering aan te pakken en honger uit te bannen. Daarnaast kan het ook biodiversiteitsverlies stoppen, overgewicht in bedwang houden en landbouw rendabel maken voor toekomstige generaties. In het rapport staan meer dan 80 concrete hervormingsvoorstellen voor een Europees voedselbeleid, inclusief een democratisering van de manier waarop beleid wordt gemaakt en prioriteiten worden gesteld.

Een van de voorstellen is het verrekenen van de externe kosten van minder duurzame voedingsmiddelen. Bijvoorbeeld de milieu- en sociale effecten van palmolie (wat in chocoladepasta en vele andere producten zit). Verder moeten voedselimporteurs verantwoordelijk worden gehouden voor de garantie dat hun toeleveringsketens vrij zijn van ontbossing, landroof en schendingen van mensenrechten (‘due diligence’).