CSW63: Deze twee weken komen vertegenwoordigers van VN-lidstaten, maatschappelijke organisaties en VN-instituties bijeen om te praten over de status en toekomst van gendergelijkheid en vrouwenrechten. Publieke voorzieningen is een van de thema's dit jaar en hiervoor zijn belastinginkomsten onmisbaar. Helaas worden vrouwen in het huidige belastingsysteem achtergesteld en gediscrimineerd. Wereldwijd zijn vrouwen de dupe van onrechtvaardig belastingbeleid en onderbesteding aan publieke voorzieningen.
Home - Actueel - Ongelijkheid - Eerlijke belastingen cruciaal voor vrouwenrechten

Eerlijke belastingen cruciaal voor vrouwenrechten

Van 11 t/m 22 maart 2019 vindt de 63ste sessie van de Commission on the Status of Women (CSW) plaats in het VN-hoofdkantoor in New York. De CSW richt zich op het promoten van gendergelijkheid en het versterken van vrouwen wereldwijd. ActionAid is ook aanwezig.
Belastingontwijking zorgt voor minder geld naar de gezondheidszorg
Belasting is essentieel voor ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld om ziekenhuizen te bouwen én te onderhouden. © ActionAid

Deze twee weken komen vertegenwoordigers van VN-lidstaten, maatschappelijke organisaties en VN-instituties bijeen om te praten over de status en toekomst van gendergelijkheid en de thema’s die dit beïnvloeden. Dit jaar wordt specifiek gefocust op de volgende onderwerpen: sociale bescherming, toegang tot publieke diensten en duurzame infrastructuur voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen.

Huidig belastingsysteem discrimineert vrouwen

Om kwalitatief goed op deze punten te scoren, hebben overheden belastinginkomsten nodig. Helaas worden vrouwen in het huidige belastingsysteem achtergesteld en gediscrimineerd. Wereldwijd zijn vrouwen de dupe van onrechtvaardig belastingbeleid en onderbesteding aan publieke voorzieningen. Mede doordat huidige regelgeving multinationals toestaat winsten weg te sluizen naar belastingparadijzen, komen overheden geld tekort om te investeren in bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg en schoon drinkwater. Deze basisvoorzieningen zijn essentieel voor het vervullen van vrouwenrechten en het bereiken van gendergelijkheid. Vooral in ontwikkelingslanden is de situatie vaak schrijnend.

Een eerlijk belastingsysteem is cruciaal voor het verminderen van geweld tegen vrouwen en het stimuleren van toegang tot publieke diensten zoals educatie, welzijn en kinderopvang. Sterke vrouwenrechten kunnen alleen bestaan als een belastingsysteem ook eerlijk is.

Geen geld voor verloskundigen

Orji uit Nigeria werkt als onbetaalde verloskundige in een klein ziekenhuis zonder stromend water of electriciteit. “Ik help vrouwen bij de zwangerschap en de bevalling. Maar door gebrek aan adequate zorg bevallen veel vrouwen in gevaarlijke omstandigheden. Vroeger werd mijn salaris betaald uit een overheidsprogramma om armoede te bestrijden, maar nu niet meer.”

In 2015 was Nigeria genoodzaakt in de begroting te snoeien door gebrek aan inkomsten. Geld dat er wel was geweest als bedrijven hun belastingen hadden betaald. Vooral vrouwen en meisjes in arme landen komen in de verdrukking als een overheid geen geld heeft voor geboortezorg, onderwijs, veilig openbaar vervoer, kinderopvang, water, woningen en andere voorzieningen.

Hoe maak je belastingen eerlijk?

ActionAid spreekt deze woensdag 13 maart op een side-event op de CSW over hoe overheden kunnen zorgen dat belastingheffing en besteding van belastinginkomsten op duurzame, rechtvaardige en progressieve wijze plaatsvinden zodat vrouwenrechten beschermd en versterkt kunnen worden. Dit event genaamd “Shifting the Narrative: Financing Women’s Rights through Tax Justice”  zal live to volgen zijn via de Facebookpagina van Global Alliance for Tax Justice.

Meer weten? Lees dan onze brochure met specifieke aanbevelingen voor de Nederlandse overheid hoe zij een belastingsysteem kunnen bevorderen dat vrouwenrechten niet ondermijnt maar juist versterkt.