Home - Actueel - Ongelijkheid - Leadership Schools voor vrouwen in Zuid-Afrika

Leadership Schools voor vrouwen in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is één van de meest ontwikkelde landen in Afrika, tegelijkertijd is de ongelijkheid groot en is er veel armoede. In de mijnbouw, een belangrijke economische sector in Zuid-Afrika, zijn corruptie en ongelijkheid aan de orde van de dag. ActionAid zet zich samen met bewoners van mijnbouwgebieden in voor eerlijke mijnbouw die niet gepaard gaat met een vervuiling en conflict, maar juist welvaart creëert voor de lokale bevolking. Bijvoorbeeld met Leadership Schools waar ongelijkheid en geweld worden aangekaart.
Met steun van ActionAid weten vrouwen nu hoe ze kunnen opstaan tegen misstanden in de mijnbouwsector.
Met steun van ActionAid leren vrouwen in Zuid-Afrika hoe ze kunnen opstaan tegen misstanden in de mijnbouwsector zoals landonteigening en geweld. ©ActionAid

Misstanden in de mijnbouw raken vrouwen hard

Mijnbouwbedrijven sluiten vaak deals met overheden, zonder omwonenden erbij te betrekken. Zij moeten soms van de ene op de andere dag hun grond verlaten waarop ze dikwijls al generaties leven. Toegezegde compensatie blijft vaak uit en de alternatieve locatie is dikwijls minder vruchtbaar voor landbouw. Een gevaar voor vrouwen, die juist hun geld verdienen met landbouwactiviteiten. Bovendien zorgt de winning van grondstoffen voor enorme vervuiling van de omgeving. Metaalresten en chemicaliën verdwijnen in rivieren en grond- en drinkwater wordt ernstig vervuild. De gemeenschap moet op zoek naar een nieuwe schone waterbron.

Vrouwen worden hierdoor hard geraakt. Zij komen vaak niet in aanmerking voor compensatie van de afgenomen grond, moeten verder lopen voor het halen van water, moeten elders hun voedsel verbouwen en zijn meer tijd kwijt aan de zorg voor familieleden die ziek worden door de vervuiling. Door de toegenomen werklast hebben vrouwen en meisjes minder tijd om naar school te gaan, te leren en een baan te zoeken.

Leadership Schools

In Zuid-Afrika werkt ActionAid al jaren met mijnbouwgemeenschappen om de grondstoffenwinning eerlijker te maken. Dankzij steun van onze donateurs werd er in november 2018 een 3-daagse Leadership School georganiseerd voor activisten uit mijnbouwgebieden. Bijna 90 mensen, waarvan meer dan de helft vrouwen, deden mee aan discussies over de impact van mijnbouwbedrijven en mensenrechtenschendingen. Speciale aandacht ging uit naar oplossingen om geweld tegen vrouwen terug te dringen en de rol die mannen kunnen spelen in de ontwikkeling van gemeenschappen.