Home - Actueel - Ongelijkheid - Dag van de Arbeid: Een mars om grensoverschrijdend gedrag te stoppen

Dag van de Arbeid: Een mars om grensoverschrijdend gedrag te stoppen

Wereldwijd vierden mensen op 1 mei de dag van de arbeid. Zij deden dit door te staken, door mee te lopen met marches en samen in gesprek te gaan. Zo voerden onze collega’s in Zimbabwe bijvoorbeeld een toneelstuk op, om aandacht te vragen voor huishoudelijke- en zorgtaken als werk. In Nederland liepen we mee met de dag van de arbeid-mars in Amsterdam, georganiseerd door de FNV.
Op de Dag van de Arbeid liep ActionAid mee met de FNV-mars om ons uit te spreken voor een einde aan grensoverschrijdend gedrag door multinationals. © ActionAid
Op de Dag van de Arbeid liep ActionAid mee met de FNV-mars. We spraken ons uit voor een einde aan grensoverschrijdend gedrag door multinationals. © ActionAid

De energie zat er goed in bij het vrouwenrechtenblok, waar activisten aandacht vroegen voor onderwerpen als gelijke lonen en geweld op de werkvloer. Wij liepen met onze Feminist Unite!-borden en spraken ons uit voor een einde aan mensenrechtenschendingen door multinationals, waar vrouwen vaak hard door worden getroffen.

Voor ons was het belangrijk om juist deze boodschap uit te dragen op de 1 mei-mars. Het voedsel dat wij eten en de kleding die wij dragen wordt meestal niet in Nederland geproduceerd. Multinationals verspreiden de productie over verschillende landen, om zo gebruik te kunnen maken van de goedkoopste arbeidskrachten. Vooral in landen met lage inkomens werken veel vrouwen in sectoren die gedomineerd zijn door onzeker werk en zonder groeiperspectief, zoals in de grootschalige landbouw of de kledingindustrie. Multinationals houden genderstereotypering, discriminatie en traditionele rolpatronen in de arbeidsmarkt in stand zodat zij bepaalde werknemers minder kunnen betalen dan anderen.

De oplossing voor dit wangedrag ligt in de internationale wetgeving. Er is nu een VN-verdrag in de maak dat dit grensoverschrijdende gedrag door multinationals aanpakt en slachtoffers in staat stelt om gerechtigheid te eisen. Hier liepen wij op 1 mei voor. Sluit jij je ook aan?